Buurtbewoners en gemeente Groningen maken samen plan voor groene en verkeersveilige Vestdijklaan

Vergroening, klimaatadaptatie en verkeersveiligheid gaan hand in hand in het herinrichtingsplan dat buurtbewoners en gemeente samen maakten voor de Vestdijklaan in de Wijert-Zuid in Groningen. Als de raad ermee akkoord gaat, voert de gemeente het plan in 2020 uit.

Netbeheerder Enexis rooide er in 2017 een tiental bomen voor de aanleg van kabels en leidingen. In het herinrichtingsplan krijgt de nu kale Vestdijklaan het dubbele van het originele aantal bomen. Deze bomen krijgen een brede planstrook, zodat ze tot volle wasdom kunnen komen.

Verder komen er groene, waterdoorlatende parkeerplaatsen in plaats van stenen parkeerplaatsen.

30 kilometerzone

Al bij de totstandkoming van de Wijkdeal De Wijert in 2017 gaven omwonenden en gebruikers van de Vestdijklaan aan de verkeerssituatie zeer onveilig te vinden, vooral het gedeelte tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de oversteek bij het Ina Boudierplantsoen.

Metingen bevestigden dat in dit gedeelte van de straat inderdaad te hard wordt gereden en dat sprake is van sluipverkeer.

Het gebied, nu nog 50 kilometerzone, wordt daarom een 30 kilometerzone. De gemeente past daar het wegprofiel op aan.