Geen geld voor stil asfalt op A7 bij Hoogkerk

Voorlopig komt er geen stil asfalt op de A7 tussen Hoogkerk en Corpus den Hoorn. Het aanleggen hiervan kost meer geld dan aanvankelijk werd gedacht.

Omwonenden klagen al enige tijd over geluidsoverlast op dit deel van de A7. De gemeenteraad riep na de klachten het gemeentebestuur op om te onderzoeken of het mogelijk is om stil asfalt aan te leggen.

Kosten liggen hoger

Wethouder Philip Broeksma zegt dat voor het stille asfalt 300.000 euro is gereserveerd door Aanpak Ring Zuid. ,,Maar de berekening van de kosten, klopt niet. Zo heeft men niet gekeken naar de vluchtstroken, op- en afritten en nog een aantal andere zaken. Daardoor zou het aanleggen van het stille asfalt een miljoen euro gaan kosten”, vertelt Broeksma.

Het extra geld wordt niet opgehoest door Rijkswaterstaat of Aanpak Ring Zuid, omdat de geluidsoverlast blijft binnen wat de wet toelaat. Daarom zou de gemeente zelf moeten opdraaien voor de 700.000 euro die nodig is. ,,Dat geld hebben we niet op de plank liggen”, aldus Broeksma. Hij hoopt dat op een later moment alsnog stil asfalt op deze plek kan komen.