Kwaliteitsslag kost één schip de kop in verrommelde Noorderhaven

De nieuwe gemeentelijke eisen voor de klassieke schepen in de Noorderhaven in Groningen kosten uiteindelijk slechts één boot de kop. De overige 62 schepen mogen blijven, al dan niet voorlopig.

De Noorderhaven is de laatste vrijhaven van Nederland: als er plek is mogen schepen er vrij afmeren. De laatste jaren heeft de gemeente daar echter niet strak de hand aangehouden waardoor verwaarlozing en verrommeling het pittoreske karakter van de haven onder druk zetten.

Merendeel 63 schepen kan blijven

De gemeente haalt daarom de teugels aan met nieuwe regels en eisen waaraan de schepen moeten voldoen. Sinds september is het merendeel van de schepen opnieuw langs de lat gelegd. Van de 63 vaartuigen voldoen er 27 aan alle eisen. Nog eens 18 schepen passen merendeels in het regime, maar kunnen nu niet varen. Zij mogen voorlopig blijven, maar bij verkoop zal een nieuwe eigenaar op dit punt verbetering moeten laten zien.

,,We hebben een kwaliteitsslag gemaakt’’, stelt wethouder Roeland van der Schaaf vast. Veel scheepseigenaren hebben de nieuwe regels volgens hem aangegrepen om te investeren in hun boot of bereiden nu een onderhoudsbeurt voor. De gemeente biedt hen een tegemoetkoming van maximaal 5000 euro.

Scheepsbewoners blijven kritisch op aanpak

Toch blijven de bewoners, verenigd in het Woonschepencomité Groningen, kritisch. ,,Vooral het criterium van ‘authenticiteit’ dat de gemeente stelt aan de boten, is volstrekt onduidelijk’’, zegt voorzitter André Wolff. ,,Het is niet vastgelegd wanneer dat geldt: vanaf honderd jaar, tweehonderd jaar? Dan ligt willekeur op de loer.’’

Volgens de gemeente zijn elf schepen niet de authentieke boten die ze wil zien in de Noorderhaven. De meeste staan er echter wel zo goed voor dat de eigenaren een schip- en persoonsgebonden gedoogvergunning krijgen waarmee ze kunnen blijven liggen tot ze hun boot in de toekomst verkopen. Met uitzondering van één schip dat zo verwaarloosd is dat het moet verdwijnen.

‘Gedoogconstructie geeft rechtsonzekerheid’

,,Zo’n gedoogconstructie geeft rechtsonzekerheid voor de betrokken scheepseigenaren’’, stelt Wolff. Zij weten niet of ze hun schip, waarvoor ze soms veel geld hebben betaald, straks nog kunnen verkopen. Wolff pleit daarom voor een ‘adequate’ regeling voor de categorie, in de vorm van financiële compensatie of een alternatieve ligplaats elders.

Het Woonschepencomité wil daarvoor plannen zien in de Watervisie waarover het nu in gesprek is met de gemeente. ,,Wij zijn nog niet klaar’’, aldus Wolff.