Wethouder Glimina Chakor legt laatste hand aan bijenlint in Oranjebuurt in Groningen

Wethouder Glimina Chakor legt vrijdagmiddag de laatste hand aan een bijenlint (of: bloemenlint) op de kruising Prinsesseweg - Nassauplein in Groningen. Over de volle lengte van de Prinsesseweg wordt een ruim 2 meter breed bloembed aangelegd.

Het bijenlint wordt aangeplant met bloembollen. Daarnaast wordt nectar onder het mes van de maaimachines ingezaaid; een mengsel van inheemse, laagblijvende bloemen.

De bloemen komen van het vroege voorjaar tot in de zomer bij toerbeurt op.

Gebieden waar bijen leven verbinden

Een bijenlint verbindt gebieden waar bijen leven. Het noordelijke deel van de Zonnelaan heeft al middenbermen met bollen en bloemrijk grasmengsel.

Met het inzaaien van het zuidelijke deel van de Zonnelaan en de aangrenzende Prinsesseweg ontstaat een langgerekt lint met een lengte van bijna 2 kilometer.

Minder vaak maaien

Een groenstrook met bloemrijk grasmengsel wordt minder vaak gemaaid dan een traditioneel gazon; niet wekelijks, maar eens per 3 tot 6 weken.

Het maaien begint ook later, pas na juli, zodat de bollen uit kunnen bloeien en weer energie kunnen opslaan voor het volgende jaar.