Alarm zet rem op Engelse taal in Groningse gemeenteraad

Het Groningse SP-raadslid Wim Koks voerde woensdag een opmerkelijke actie tegen het groeiend gebruik van Engels en vakjargon in de politieke arena. Iedereen die nog een woord Engels sprak, kreeg alarm.

Met een alarmknopje in de hand schoof Koks aan als voorzitter van de raadscommissie Werk en Inkomen. Bij elk woordje Engels klonk onverbiddelijk een snerpend alarm.

,,Wij nemen besluiten voor álle inwoners van onze gemeente, óók voor de 16 procent die laaggeletterd is.’’ Al dat Engels maakt de politiek er volgens Koks niet begrijpelijker op, en niet alleen voor laaggeletterden.

Lastig: praten over ‘startups’ zonder gebruik van Engels

De SP’er had geen beter moment voor zijn initiatief kunnen kiezen. In de vier beleidsstukken op de agenda ging het over economie en dus ritselde het van termen als start-ups’, ‘scale-ups’ en ‘incubators’. Op de helft van al dat papier was de commissiesecretaris gestopt met turven bij 36 stuks.

Zelf haalde Koks zich al meteen de eerste vier alarmpjes op de hals met het voorlezen van het eerste discussiepunt: een beleidsnota met de titel ‘Your business, your future’. Andere raadsleden gingen soms volslagen argeloos de fout in.

‘Braindrain’: ‘Uh, het weglekken van hersens’

,,Och ja, verrek: ‘spinoff’, da’s ook Engels’’, schrok PvdA’er Jan Pieter Loopstra in zijn betoog. En wethouder worstelde met een Nederlands alternatief toen hij op de vingers werd getikt voor het woord ‘braindrain’: ,,Uh, ‘het weglekken van hersens’?’’

De beloofde prijs voor de ‘meest toegankelijke spreker’ reikte Koks uiteindelijk niet uit. Hooguit was een poedelprijs op zijn plaats voor de balsturige D66’er Berndt Benjamins. Die stak zijn hele (korte) bijdrage af in foutloos Engels.

Toch was het SP-raadslid achteraf tevreden. De keren dat hij zijn alarm in stelling moest brengen, waren op de vingers van twee handen te tellen. ,,Zo’n knopje heeft kennelijk wel een ‘disciplinerende werking’.’’