Groningstalige zanger/rapper Olaf Vos staat straks als streektaalconsulent van de straat voor de klas

Wiskundedocent en zanger/ rapper Olaf Vos van de Groninger band VanDeStraat wordt met ingang van het nieuwe jaar streektaalconsulent bij het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC).

Vos blijft lesgeven en zingen/rappen, maar houdt zich straks twee dagen in de week onledig met het ontwikkelen van leermethoden voor het Gronings in het basis en voortgezet onderwijs.

Groningse les op scholen nog niet structureel

De Nederlandse onderwijswet maakt het mogelijk dat er op basisscholen les in het Nedersaksisch en dus ook in het Gronings gegeven wordt. Dit gebeurt nog niet structureel. Basisscholen werken projectmatig met Gronings en het Centrum Groninger Taal & Cultuur adviseert.

Voor de komende jaren wil CGTC zich actiever gaan richten op het onderwijs en op het ontwikkelen van (digitaal) Gronings lesmateriaal en lespakketten voor leerkrachten.

Lesplan en - materiaal voor scholen

Olaf Vos: ,,Ik wil meer aan kunnen bieden dan kortdurende projecten. Ik zoek iets dat een vaste plek krijgt in het onderwijs. Een lesplan en lesmateriaal voor basisscholen bijvoorbeeld, waarbij de basis voor het Gronings wordt gelegd.’’

,,Voor middelbare scholen kan Gronings als keuzevak aangeboden worden. Op termijn kunnen we dan een stap verder gaan en denken aan doorlopende leerlijnen.’’

Taal, geschiedenis en cultuur

De basis wordt zo gelegd in het primair onderwijs en de verdieping volgt in de jaren daarop. Bij verdieping moet niet alleen gedacht worden aan taal, maar ook aan geschiedenis en andere aspecten van de Groningse cultuur.

Olaf Vos is geboren in 1972. Hij is geboren in Delfzijl en groeide op in Meedhuizen. Met de Groninger band Bond tegen Harries en als zanger en rapper van de Groningstalige coverband VanDeStraat, maakt Vos naam als liefhebber en promotor van het Gronings.

Toekomst in het Gronings

Door het geven van taalcursussen, het vertalen en schrijven van Groninger teksten wil Vos het Gronings overbrengen bij jong en oud binnen en buiten de provincie.

,,Wanneer ik bezig ben met het Gronings kan ik geraakt worden door de taal. Veel mensen realiseren zich niet hoe mooi het Gronings kan zijn. Mijn missie is om de beleving van het Gronings te laten zien, horen en voelen. Er zit voldoende toekomstmuziek in onze taal.’’