Medisch tuchtcollege Groningen verhuist naar Zwolle

Het medisch tuchtcollege in Groningen wordt opgeheven en de werkzaamheden worden volgend jaar verplaatst naar Zwolle.

Dat laat minister Bruno Bruins voor medische zorg weten in een brief aan de Tweede Kamer. Van de vijf Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, zoals ze officieel heten, worden die in Groningen en Den Haag opgeheven. Hun werkzaamheden gaan over naar de drie overgebleven tuchtcolleges in Eindhoven, Zwolle en Amsterdam.

Reorganisatie voor professionalisering

Volgens de minister is de reorganisatie beter voor de interne bedrijfsvoering en professionalisering van de tuchtcolleges. De ambtelijke secretariaten van de tuchtcolleges worden begin komend jaar al samengevoegd, dus moeten die medewerkers van Groningen naar Zwolle. De zittingen zelf en vooronderzoeken zullen eerst nog in Groningen blijven, tot de Raad van State en Eerste Kamer akkoord zijn met de verandering.

Bij het medisch tuchtcollege kunnen patiënten of cliënten die zich verkeerd behandeld voelen door een arts, verpleegkundige of andere zorgverlener klachten indienen. Die klachten worden door een college van juristen en onafhankelijke medische vakgenoten behandeld. In het uiterste geval kan een arts of andere zorgverlener zijn registratie verliezen na een gegrond verklaarde zaak.