Betere én snellere diagnostiek doel aanschaf digitale scanners voor afdeling Pathologie Martini Ziekenhuis in Groningen

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft vier scanners aangeschaft voor digitale pathologie. Deze scanners vervangen de traditionele microscoop bij onderzoek van lichaamsweefsel en –cellen. Dit moet leiden tot betere én snellere diagnostiek.

Met deze scanners is het mogelijk om de ‘onderzoeksglaasjes’ met het te beoordelen weefsel digitaal op te slaan en op een scherm te beoordelen.

Verder kunnen de beelden via een beveiligd systeem uitgewisseld worden tussen ziekenhuizen. Pathologen en andere medisch specialisten kunnen op die manier makkelijker overleggen en gebruik maken van elkaars expertise.

Op de afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis werken ruim 65 mensen. Zij zijn betrokken bij het onderzoek van lichaamsweefsel en –cellen van ruim 69.000 patiënten per jaar.

Het Martini Ziekenhuis werkt op het gebied van pathologie intensief samen met het UMCG, Treant Zorggroep en Pathologie Friesland. Zij richtten in 2019 de Coöperatie Samenwerkende Pathologie Noord Nederland op.

De leden van de coöperatie verzorgen samen de pathologie-diagnostiek voor huisartsen en ziekenhuizen in heel Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van de Noordoostpolder.

Ontstaan en verloop van ziekten

Klinische pathologie als medisch specialisme houdt zich bezig met het ontstaan en verloop van ziekten, door weefsel en cellen te onderzoeken. Het specialisme verzorgt in het ziekenhuis met name diagnostiek op het gebied van oncologie en chronische ziekten.

Naast het vaststellen van aard en oorzaak van de ziekte, wordt de patholoog ook vaak betrokken bij het behandelingsplan van patiënten.

Centraal staan het steeds sneller en beter stellen van diagnoses door onderzoek en het voorspellen van de slagingskans van behandelingen.

,,Pathologie wordt een steeds complexer vak met toenemende subspecialisatie”, zegt patholoog Erwin Geuken. ,,Met de komst van digitale pathologie en mogelijkheid tot uitwisseling van beelden kunnen we makkelijker gebruik maken van expertise in de regio en op termijn ook landelijk.”

,,Daarnaast zijn er grote ontwikkelingen gaande op het gebied van digitale beeldanalyse waarbij software ons in de toekomst zal gaan ondersteunen bij de beoordeling van weefsel, bijvoorbeeld het opsporen van kleine uitzaaiingen in een lymfeklier.”

Eerste drie scanners zijn geleverd

Het Martini Ziekenhuis heeft in totaal vier scanners aangeschaft. De eerste drie scanners zijn nu geleverd en kunnen in gebruik genomen worden.

In 2021 komt er een vierde scanner bij.