Gemeenteraad Groningen gooit het over andere boeg: vaarwel raadscommissies, welkom 'Politieke Woensdag'

De Groningse gemeenteraad gooit het over een andere boeg. Per 1 mei maken de voorbereidende commissievergaderingen plaats voor de ‘Politieke Woensdag’: voor elk actueel thema een apart debat en ook inwoners kunnen onderwerpen aandragen.

Dat is de strekking van een plan waarover de twaalf gemeenteraadsfracties overeenstemming hebben gesloten. Daarmee geven zij vorm aan de afspraak bij de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer, met ingang van 2019, om op termijn een nieuw, ‘flexibeler’ vergadermodel in te voeren.

Commissies zijn knellend keurslijf geworden

Tot nu toe wordt nog vergaderd volgens het ‘Stadse’ model. Daarbij wordt de maandelijkse gemeenteraad voorbereid met een reeks commissievergaderingen op de voorafgaande woensdagen. De partijen kunnen zich daar per beleidsterrein informeren en een oordeel vormen over àlle actuele onderwerpen die binnen zo’n portefeuille spelen.

Dat keurslijf begint na een jaar echter steeds meer te knellen in de nieuwe raad. In de praktijk leidt dat het overvolle agenda’s en krappe spreektijd voor zowel de fracties als burgers die willen inspreken. In het nieuwe model wordt daarom nog maar één thema per vergadering besproken en niet meer alle onderwerpen tegelijk.

Eén thema, minder volle agenda’s maar meer vergaderingen

Dat levert minder volle agenda’s op, maar wel méér vergaderingen in de aanloop naar de laatste woensdag van iedere maand waarop de raad definitieve knopen doorhakt. Op ‘Politieke Woensdag’ wordt straks in meerdere debatten tegelijkertijd op het Stadhuis gesproken over thema’s die de raad wil bespreken.

Elke fractie kan zo’n onderwerp aandragen, maar ook de bevolking. Een thema komt op de agenda als minimaal vijftig burgers daarom vragen. Daarmee wil de raad ook de banden tussen de politiek, overheid en de Groningers aanhalen en inhaken op de groeiende ‘burgerparticipatie’. Steeds meer inwoners zetten zelf projecten op om de leefbaarheid in hun wijk of dorp te verbeteren.

Bevolking kan politiek bestoken met marktkraam in Burgerzaal

Op de Politieke Woensdagen kunnen zulke initiatiefgroepen ook actief lobbyen bij de raadsfracties. Bij de ‘revitalisatie’ van het Stadhuis, die dit jaar begint, wordt daarvoor een publieke Burgerzaal gerealiseerd waar ze een marktkraam kunnen claimen om de politiek met hun plannen te bestoken.

Ook in het tijdelijke Stadhuis aan de Radesingel waar de politiek zijn intrek neemt tot de bijna 20 miljoen vergende opknapbeurt begin 2021 klaar is, wordt daarvoor plek ingeruimd.