Kerkgenootschap mag van Raad van State op bedrijventerrein Groningen blijven

Kerkgemeenschap New Destiny Church mag blijven op het bedrijventerrein aan de Koningsweg in Groningen. De bezwaren van omliggende ondernemers zijn ook door de Raad van State afgewezen.

De (New) Destiny Church nam al in 2017 haar intrek in een voormalig bedrijfspand aan de Koningsweg toen ze haar onderkomen aan de Oosterhamrikkade verloor door sloopplannen.

Bezwaren ondernemers eerder door rechter afgewezen

Ondernemers op het bedrijventerrein kwamen in het geweer maar zagen hun bezwaren in februari vorig jaar afgewezen door de rechter.

Ook de Raad van State ziet nu geen reden alsnog een streep te halen door de omgevingsvergunning waarmee de gemeente Groningen een functiewijziging van bedrijfspand naar kerk en congrescentrum mogelijk maakte. De eigenaar en de gebruiker van het naastgelegen pand zien hun beroep afgewezen.

Kerk zou plaatwalserij in de weg zitten

De ondernemers zijn bang voor parkeerproblemen en vrezen dat de bedrijfsvoering van de naastgelegen bouwmaterieelverhuur en -handel met plaatwalserij in de knel komt door de komst van het kerkgenootschap. Zeker als die nog verder groeit. De Destiny Church-diensten op woens- en zaterdagen trekken steeds meer gelovigen, tot uit wijde omgeving.

Voldoende parkeerruimte aanwezig

De Raad van State beoordeelt de bezwaren echter als ongegrond. Aan de Koningsweg is genoeg parkeerruimte op het eigen terrein en aan de openbare weg om alle toestromende auto’s kwijt te kunnen. Evenmin vormen de activiteiten van de kerk een belemmering voor de bedrijfsvoering van de bezwaarmakers.