Groningen wil dichtslibbende stoep in binnenstad weer vrij maken voor voetganger

Dat is de les van een proef waarbij de teugels voor het gebruik van de stoep door de binnenstadswinkeliers juist wat werden losgelaten. In tien straten kregen middenstanders het afgelopen jaar meer speelruimte om binnen vooraf vastgelegde ‘gebiedsvisies’ uitstallingen voor hun zaak te plaatsen.