SP: Groningen moet meer doen voor jongeren met schulden

In navolging van Amsterdam moet Groningen meer doen om jongeren met financiële schulden uit de brand helpen. Dat vindt de SP-fractie in de gemeenteraad.

Amsterdam kunnen jongeren met een betalingsachterstand bij de gemeente, vragen om kwijtschelding van hun schuld. Ook neemt de de gemeente grotere schulden over om ze om te zetten in een lening tegen gunstige afbetalingsvoorwaarden.

‘Groningen kan niet achterblijven bij Amsterdam (en Arnhem)‘

Daarbij kan Groningen niet achterblijven, vindt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. Hij wil daarom via schriftelijke vragen weten van het college of het Amsterdamse model valt over te nemen.

Eind vorig jaar drong hij ook al op een kwijtscheldingsregeling als in Arnhem. Die streept voor 2,3 miljoen aan schulden die ze bij inwoners met een uitkering of minimuminkomen heeft uitstaan. Het Groningse college heeft dat nu in onderzoek en komt dit voorjaar met nieuwe voorstellen voor de bestrijding van de schuldenproblematiek in de gemeente.