Kap van 92 bomen op Zernike Campus lijkt gewoon door te gaan: 'Alternatieven zijn niet haalbaar'

De gemeente kan niet anders dan bomen vellen voor de bouwprojecten op de Zernike Campus, zeggen burgemeester en wethouders. Alternatieve plannen passen niet in het ontwerp voor de campus, of ze zouden kabels en leidingen in de knel brengen.

„We hebben de alternatieven al onderzocht. Maar we zien geen mogelijkheden”, zei wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) woensdagmiddag tijdens een spoeddebat over de bomenkap. Dat was aangevraagd door de Partij voor de Dieren en de Stadspartij voor Stad en Ommeland.

De beide fracties ergeren zich eraan dat de gemeenteraad niets gehoord heeft over de kapvergunning voor in totaal 92 bomen op de Zernike Campus. De bomenkap is onderdeel van een grootscheepse herinrichting van de campus, waarbij onder meer de Zernikelaan op de schop gaat. Met het algemene ontwerp voor de campus heeft de raad al in het voorjaar van 2018 ingestemd.

‘Schort kapvergunning op en onderzoek alternatieven’

„Maar nergens in die plannen stond iets over het kappen van 92 bomen”, zegt fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren. De Wrede wil dat de kapvergunning wordt opgeschort. In elk geval tijdelijk, zodat het college kan onderzoeken of de bomen toch behouden kunnen blijven. „Het moet niet mogelijk zijn dat er 92 bomen worden gekapt zonder de raad daarover te informeren.”

Er liggen al alternatieven voor de herinrichting van de Zernikelaan zonder bomenkap. Die zijn bedacht door docenten Martin Specken en Ward van der Houwen van de Hanzehogeschool, die bezwaar hebben gemaakt tegen de kapvergunning. Afgelopen maandag hebben Specken en Van der Houden hun plannen besproken met het stadsbestuur.

‘Alternatieven zijn niet mogelijk’

„Dat was een goed, constructief gesprek”, volgens Van der Schaaf. Toch wil hij de alternatieve plannen niet verder onderzoeken. „Je komt ofwel in de knel met kabels en leidingen onder de grond, of je doet afbreuk aan het ontwerp dat is vastgesteld. We hebben vijf jaar gewerkt aan dit plan, waarin we al zoveel mogelijk bomen sparen. Ik denk niet dat meer onderzoek tot andere uitkomsten leidt.”

Bovendien wordt de nieuwe Zernike Campus uiteindelijk juist groener, betoogt de wethouder. „Een groene Zernikelaan, een groene structuur, meer bomen. Dat is vanaf het begin het uitgangspunt geweest.”