Nationale Voorleesdagen | Herinnerings in beeld

GRONINGEN De geschiedenis van Groningen in beeld gebracht door de Groninger Archieven en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Deze week: de Nationale Voorleesdagen.

In de afgelopen tien tot twintig jaar kwam het met enige regelmaat in het nationale nieuws: de massale ontlezing onder Nederlandse jongeren. Vooral de laatste jaren is deze ontwikkeling snel gegaan; ‘de jeugd’ leest steeds minder boeken, waardoor de lees- en taalvaardigheid van een deel van de jongeren achteruit gaat.

Hoe zorgen we ervoor dat we weer massaal gaan lezen? Misschien helpen initiatieven als de Nationale Voorleesdagen daar wel bij. Op 22 januari begint dit met voorleesontbijten in basisscholen, kinderdagverblijven en bibliotheken in het hele land.

Het doel van deze campagne is om de jongste kinderen, maar ook hun ouders, het plezier van (voor-)lezen te laten zien. Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van verschillende cognitieve vaardigheden bij peuters, zoals het kunnen inleven in de belevingswereld van anderen. Daarnaast heeft het een positieve invloed op woordenschat, spelling en tekstbegrip.

Op deze foto, gemaakt in de openbare bibliotheek aan het Kwinkenplein in de jaren 60, zien we een groep kinderen die het stadium van voorlezen al lijken te zijn ontgroeid. Ze laten hier twee kanten van het lezen van boeken zien. De kinderen op de voorgrond lijken rustig te worden meegezogen in de wonderlijke fantasiewereld in hun handen, terwijl de drie dames in het midden verwikkeld zijn in een literaire discussie.

Meer foto’s van vroeger bekijken? Ga naar www.beeldbankgroningen.nl.

Bart Schuurman