SP vindt toegangsprijs expositie in Forum Groningen te hoog

Een kaartje voor de expositie ‘AI: More than Human’ in Forum Groningen kost 15 euro. Veel te veel, vindt de gemeenteraadsfractie van de SP. Ze heeft B en W (schriftelijk) gevraagd de toegangsprijs af te schaffen of flink te verlagen.

De toegangsprijs van 15 euro vormt zeker voor gezinnen een te hoge drempel, meent SP Groningen.

Ze wijst er daarbij op dat de expositie in samenwerking met het Barbican Centre in Londen tot stand gekomen is. ,,En het is bekend dat de meeste musea in Londen gratis toegankelijk zijn”, zegt raadslid Lucy Wobma.

,,Omdat ze al (grotendeels) betaald worden door de belastingbetaler. Maar ook omdat ze daar inzien dat het belangrijk is dat iedereen toegang heeft tot kunst en cultuur.”

Toegangsprijs wordt niet vermeld

De SP vindt het bovendien ‘misleidend’ dat de toegangsprijs niet vermeld wordt op aankondigingen voor de expositie. ,,Het zou zo jammer zijn als de interesse van mensen gewekt is en vervolgens blijkt dat ze het niet kunnen betalen”, zegt Wobma.

,,Dat doet afbreuk aan de publieke functie van het Forum en kan het idee versterken dat kunst en cultuur er alleen voor de elite zijn. ”