Alfa-college speelt met nieuwe opleiding in op samenkomen kinderopvang, onderwijs en bewegen

Het Alfa-college start in het schooljaar 2020-2021 met de opleiding Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen in Groningen. Het is het eerste regionaal opleidingencentrum (ROC) dat deze (BOL-)opleiding aanbiedt.

De nieuwe niveau 4-opleiding gaat over het werk voor, tijdens en na schooltijd. Studenten leren hoe om te gaan met kinderen tot 13 jaar. Maar ook over hun ontwikkeling en hoe ze deze kunnen stimuleren. Daar horen beweeg- en onderwijsactiviteiten bij.

Kinderopvang, onderwijs en bewegen komen samen

Het Alfa-college speelt met de nieuwe opleiding in op ontwikkelingen in het werkveld. Het signaleerde namelijk dat kinderopvang, onderwijs en bewegen op steeds meer plekken in Nederland samenkomen in een Integraal Kind Centrum (IKC).

Dit leidt tot een groeiende vraag naar breed inzetbare medewerkers: mensen die het leuk vinden om te bewegen met kinderen, te ondersteunen in de klas én als pedagogisch medewerker in de opvang te werken.

Win-winsituatie

,,Op dit moment is er een tekort aan medewerkers in onderwijs en opvang. Deze medewerkers worden nu nog afzonderlijk van elkaar opgeleid. Met de opleiding Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen kies je als student voor een opleiding waarmee je absoluut veel kans hebt op werk in de toekomst”, zegt directeur Annelies Bezuyn van CKC Drenthe.

,,Daarnaast heb je een bredere functie, meer afwisseling in je werk en kun je meer uren per dag werken. Dus dat is voor studenten en medewerkers van de toekomst interessant. Een win-winsituatie.”

CKC Drenthe is één van de partners waarmee het Alfa-college de opleiding Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen vormgeeft.

Het Alfa-college heeft vestigingen in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg.