Waterschappen: Heel weinig PFAS in waterbodem

Regio - Er zit heel weinig PFAS in de waterbodem van Groningen en Drenthe. Dat blijkt uit een onderzoek van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

De waterschappen voerde het onderzoek naar aanleiding van baggerwerkzaamheden in de provincie Drenthe en Groningen. Doordat de normen voor PFAS in 2019 zijn aangescherpt, zijn er strengere regels voor het verspreiden en toepassen van grond en bagger.

Tijdens het onderzoek is het slib van 50 watergangen in de provincies onderzocht. Na analyse blijkt dat ‘dat de concentratie aan PFAS in de bagger ruimschoots onder de norm blijft die geldt voor het verspreiden van bagger op een aangrenzend stuk land,’ aldus de waterschappen.

Baggeren

Doordat de PFAS-concentratie zo laag is, kunnen de waterschappen verder gaan met baggeren. Op verschillende plekken in de provincie zijn deze werkzaamheden inmiddels weer begonnen. Landeigenaren kunnen de bagger nu ook afvoeren.