'Versterking van bevingsgebied Groningen: uitstel mag geen afstel worden'

De Tweede Kamer wil weten waarom de nieuwe wet Versterking lang op zich laat wachten. ,,Kunt u de zorg wegnemen dat van uitstel afstel komt?’’, vraagt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer aan de minister.

Volgens Nijboer moet minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) echt opschieten met de wet Versterken en het niet op de lange baan schuiven. ,,Snapt u dat Groningers zitten te smachten naar duidelijkheid over de toekomst van hun woning, onderneming en cultureel erfoed? Waarom duurt het zo lang voordat de wet naar de Raad van State wordt gestuurd? Wat is het precieze tijdspad?’’

Niet wachten met parlementaire enquête

Dat tijdspad houdt verband met de wens van de PvdA om eindelijk eens te starten met de parlementaire enquête. Daarin wordt onderzocht wat bij de gaswinning het belangrijkste was: geld verdienen of veiligheid? Hoe langer de wet Versterking uitblijft, hoe verder de parlementaire enquête naar achter wordt geschoven. Wiebes heeft laten weten dat de voorbereiding van de enquête een groot beslag legt op ambtenaren.

Het PvdA-Kamerlid wil opheldering over de wijze waarop het publiek de mogelijkheid werd geboden om te reageren op het wetsvoorstel. ,,Klopt het dat mensen na 5 november slechts twee weken de tijd hadden om te reageren? Wat was hiervan de oorzaak?’’

Wachten en later onder tijdsdruk komen is onacceptabel

Nijboer wil niet dat de minister lang wacht met het indienen van de wet waarna de Tweede Kamer vervolgens onder tijdsdruk wordt gezet. ,,We willen voldoende tijd hebben om een schriftelijke inbreng te leveren en niet onder tijdsdruk worden gezet. Dit onder het mom van als jullie er weken over doen zijn er eerst verkiezingen.’’