Geen feestjes met dieren meer, belooft Vindicat

Dieren gebruiken als vermaak op feestjes ‘past niet meer’ bij Vindicat, heeft het bestuur van de studentenvereniging aan de gemeente Groningen laten weten. Het zal in de toekomst niet meer gebeuren.

„Een verstandig besluit”, vinden burgemeester en wethouders van Groningen. Burgemeester Koen Schuiling heeft met de vereniging gesproken naar aanleiding van een publicatie van stadsblog Sikkom in december en schriftelijke vragen van de raadsfractie van de Partij voor de Dieren.

In het artikel staat hoe een danseres uit Leeuwarden ingehuurd werd op feestjes waar ook dieren ter vermaak aanwezig waren. Het ging onder meer om tijgerwelpjes en een alligator. De danseres zou ook gevraagd zijn om op een feest binnen te komen rijden op een pony.

Een danseres met een slang

Vindicat heeft in het verleden inderdaad wel eens feesten georganiseerd met dierenacts, geeft het bestuur toe. Zo trad er bij de opening van het lustrum in 2015 een danseres op met een slang om haar nek. Dat er ‘wilde dieren’ zoals tijgers op feestjes zijn geweest ‘wordt niet herkend.’

Het is niet verboden om dieren een rol te geven in acts of feesten, als daarbij maar de regels voor dierenwelzijn worden gevolgd. Toch heeft Vindicat onlangs besloten om er helemaal mee op te houden. „Vindicat realiseert zich en erkent dat het gebruik van dieren bij acts niet meer passend is binnen de activiteiten van de vereniging”, schrijft Schuiling.

Vindicat werkt aan cultuurverandering na incidenten

Vindicat werkt aan een verandering van de verenigingscultuur, na incidenten in de afgelopen jaren. Zo raakte bij de ontgroening van 2016 een eerstejaars gewond toen een ouderejaarslid op zijn hoofd ging staan en lekte in datzelfde jaar een ‘bangalijst’ uit met foto’s, seksistische beschrijvingen en contactgegevens van eerstejaarsmeisjes. In 2017 vonden enkele geweldsincidenten plaats.

In het collegejaar 2018-2019 moest Vindicat het zonder subsidie vanuit de RUG en de Hanzehogeschool stellen. De onderwijsinstellingen zagen te weinig voortgang in het verbeteren van de cultuur. Dit collegejaar heeft de vereniging wel weer volledige accreditatie gekregen.

De gemeente spreekt geregeld met Vindicat over de ontwikkelingen binnen de vereniging, laat burgemeester Schuiling weten. Hij is blij met de toezegging dat er geen dieren meer gebruikt zullen worden op verenigingsfeestjes en vertrouwt erop dat de vereniging woord houdt.