Motie PVV Groningen voor gelijke regels voor snorfietsen en elektrische fietsen

De PVV Groningen vindt dat voor elektrische fietsen dezelfde regels moeten gelden als voor snorfietsen. Dus mochten snorfietsers in de toekomst van het fietspad worden geweerd, dan zou dat ook met elektrische fietsers moeten gebeuren.

De gemeenteraad van Groningen vindt in meerderheid dat de snorfiets binnen de bebouwde kom niet meer op het fietspad, maar op de autorijbaan moet rijden.

25 kilometer per uur

De PVV vindt dat de hiervoor aangevoerde argumenten - de relatief hoge snelheid van snorfietsen en de vele verkeersongevallen die daardoor plaatsvinden - ook toegepast moeten worden op elektrische fietsen.

E-bikes doen, stelt de PVV, qua snelheid (maximaal 25 kilometer per uur) immers niet onder voor snorfietsen.

De PVV-fractie dient hierover woensdag een motie in.