Kamervragen over sluiting jeugdinrichting Het Poortje

,,Vindt u het ergens op slaan dat er mensen worden ontslagen in de jeugdzorg terwijl er wachtlijsten zijn en de zorg te vaak onder de maat is?’’ Dat is een van de vragen die PvdA-kamerleden Attje Kuiken en Henk Nijboer aan de ministers van volksgezondheid en justitie stellen over de plannen om jeugdinrichting Het Poortje in Veenhuizen en Groningen te sluiten.

De jeugdgevangenis in Veenhuizen gaat eind dit jaar dicht, op last van Justitie. De gesloten jeugdinrichting in Groningen, in de jaren negentig ook gebouwd als jeugdgevangenis, gaat in de verkoop. Jeugdzorginstelling Elker wil de jongeren die er verblijven elders in kleinschalige opvang onderbrengen.

Cellen staan leeg

Achtergrond van de sluitingsplannen is dat het grootste deel van de kamers in beide instellingen leeg staan. Er zijn te weinig jongeren in het Noorden die door de strafrechter veroordeeld zijn tot celstraf of die gedwongen behandeld moeten worden. Daardoor lijdt jeugdzorginstelling Elker verlies op deze vormen van zorg.

Over de verliezen bij Elker is al eerder overleg geweest tussen de ministers en de jeugdzorginstellingen. ,,Bent u van mening dat de ‘andere inkoopmethodiek, een andere financierings-methode en een andere manier van sturing’ die u beschreef in juni 2019 het gewenste effect hebben gehad nu blijkt dat de instelling een tekort van 3,5 miljoen euro heeft en mensen moet ontslaan?’’, zo vragen de PvdA’ers de ministers. ,,Komt de jeugdzorg in Groningen en Drenthe niet verder onder druk te staan door deze sluiting, volgens u?”

Ze vragen verder of de minister het nu dan wel tijd vindt voor een noodplan om escalatie van de problemen in de jeugdzorg te voorkomen, zoals ze eerder al voorstelden.