Rechtbank laat de 92 bomen langs de Zernikelaan in Groningen (nog even?) staan

De voorgenomen kap van 92 bomen langs de Zernikelaan in Groningen is voorlopig van de baan. De rechtbank heeft de werkzaamheden tot nader order stilgelegd.

Volgens de voorzieningenrechter lijkt het er op dat de gemeente zich bij de besluitvorming niet houdt aan haar eigen regel om politiek gevoelige kwesties altijd voor te leggen aan een directeur en/of het college van burgemeester en wethouders. Een teamleider ondertekende het kapbesluit en bepaalde zelf dat het geen gevoelige kwestie was.

Broedseizoen

Omdat kappen onherstelbaar is moeten de bomen nu blijven staan tot zes weken na een definitieve uitspraak over de bezwaren door de rechtbank. Het is nog niet bekend wanneer die komt. Het heeft er alle schijn van dat kappen niet meer voor het broedseizoen lukt en de bomen zeker tot oktober blijven staan. De gemeente kon donderdag niet zeggen welke gevolgen dat heeft voor de werkzaamheden op de Zernike Campus.

De bezwaren waren ingediend door de stichting Bomenridders. De juridisch adviseur van de stichting, Peter Mendelts, zei tijdens de zitting onder meer dat de gemeente zelf onnodige druk op de besluitvorming legt door kapvergunningen pas vlak voor het broedseizoen af te geven. Volgens hem ligt de kwestie politiek gevoelig. ,,Het gaat om de vraag of Groningen een groene gemeente is of een gemeente die rücksichtslos bomen kapt.’’

Niet gevoelig

Mendelts wees erop dat het herinrichtingsplan voor de Zernikelaan al in 2018 is vastgesteld, dus niet door de huidige gemeenteraad. De stichting hoopt dat Groningen alleen bomen kapt als het echt moet, en niet vanwege bijvoorbeeld de rechte vormgeving van een fietspad. Het duurt volgens de stichting tientallen jaren voordat bomen dezelfde waarde hebben als de oude. Een medewerker van de gemeente zei tegen de rechter dat een kapbesluit geen bestuursgevoelig onderwerp is en dat een wethouder altijd periodiek naar de plannen kijkt.

Door het uitstel heeft het voor medewerkers en studenten van de Zernike Campus weer zin om hun alternatieve plannen duidelijk te maken bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Die zou het daar al eerder over hebben, maar stelde de zitting om agendatechnische redenen uit tot na de uitspraak van de voorzieningenrechter. Volgens het Zernike-personeel heeft de gemeente hen niet betrokken bij de plannen.

Spoorbaan

Aan de zuidkant van de wijk Paddepoel zijn gisteren wel bomen gekapt voor de aanleg van een fietspad langs de spoorbaan. Dat zou eerder deze week al gebeuren, maar de gemeente wilde helemaal zeker zijn dat het ecologisch verantwoord was en liet er nog naar kijken. De stichting Bomenridders maakte in dit geval bezwaar tegen een ontheffing van de Wet Natuurbeheer die voor het fietspad is afgegeven door de provincie. De geplande hoorzitting over de ontheffing heeft geen zin meer. Bomenridder Jan Pieter Janse noemt het kappen ‘eerst schieten, en dan praten over vrede’.

A-kerkhof

De stichting Bomenridders houdt het hoger beroep over de bomenkap aan het A-kerkhof in stand. Daar was ook een voorlopige voorziening aangevraagd om het kappen van drie bodem tegen te houden, maar ze gingen toch plat. In een brief aan de Raad van State schrijft de stichting ‘zeer teleurgesteld te zijn dat de gemeente heeft gemeend haar eigen oordeel over de kapvergunning boven die van de Raad van State te stellen en niet het vereiste respect heeft opgebracht om het oordeel van de voorzieningenrechter af te wachten.’ Volgens de gemeente was de juridische afdeling niet op tijd op de hoogte en is het verplaatsen van een vierde boom en het kappen van struikgewas niet doorgegaan. Daar gaat de procedure nu over.