Te veel lood aangetroffen in leidingen van buitenschoolse opvang in de stad Groningen

In leidingen in kinderopvang SKSG Kastanjeplein in de stad Groningen is een te hoge waarde van lood in drinkwater gemeten.

Op de eerste verdieping van de buitenschoolse opvang is een waarde gemeten van 13 microgram per liter. Daarmee is de Europese norm van 10 microgram overschreden. Andere drinkwaterpunten in het gebouw bleven wel binnen de norm.

Geschrokken

De opvang laat in een mail naar de ouders weten erg geschrokken te zijn. Nadat de uitslag vrijdagochtend bekend werd, zijn de betreffende drinkwaterpunten buiten gebruik gesteld.

De uitslag is frappant, omdat ouders eerder te horen kregen dat de leidingen loodvrij waren. SKSG Kastanjeplein laat de leidingen volgende weken vervangen.