Hanzehogeschool Groningen stelt fysiek onderwijs uit tot 1 juni. Studenten veroordeeld tot online colleges en tentamens

De Hanzehogeschool Groningen geeft vanwege de coronacrisis tot 1 juni geen fysiek onderwijs meer. Al het onderwijs wordt online gegeven. Dit geldt ook voor de tentamens.

De Hanzehogeschool heeft, net als de meeste andere hogescholen, geconcludeerd dat het ‘onmogelijk is om binnen de nieuwe maatregelen van de overheid het fysieke onderwijs op 6 april weer te starten’. Dit na overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten.

De gebouwen van de Hanzehogeschool blijven in ieder geval tot 1 juni gesloten voor medewerkers en studenten. Als de maatregelen rond de uitbraak van het coronavirus versoepelen, kijkt de Hanze of de colleges en tentamens weer op de Zernike Campus gevolgd en gemaakt kunnen worden.

Digitalisering onderwijs en tentamens

De studenten van de Hanzehogeschool volgen sinds 16 maart digitaal college. De volgende tentamenperiode start binnenkort. De onderwijsinstelling is bezig met het voorbereiden van de (online) toetsen die studenten thuis kunnen maken. Alle lessen en geplande toetsen gaan door, hoewel nog naar een oplossing voor de practica, afstudeeropdrachten en stages wordt gezocht.

Online Open Dag

Omdat alle fysieke evenementen van de onderwijsinstelling zijn afgelast, houdt de Hanzehogeschool vrijdag 3 april een ‘Online Open Dag’. Studiekiezers die zich daarvoor aanmelden kunnen die middag vanuit hun eigen huis voorlichtingspresentaties van opleidingen bekijken en vragen stellen aan studenten en docenten.