Dakloos tijdens corona: Jan Berends uit Haren zet zich in voor de dakloze medemens

Jan Berends (50) uit Haren zet zich in voor de dakloze medemens, een extra uitdaging tijdens de coronacrisis. Berends werkt bij Wij Groningen in het team Schilderswijk/Centrum.

Berends is maatschappelijk werker, maar bij Wij Groningen werkt hij als generalist met specialisme OGGz, multi-problem casuïstiek en dak/thuislozen. Berends: „Ik werk samen met allerlei collega’s binnen en buiten Wij Groningen in situaties waarbij we actief contact leggen met mensen die hulp of ondersteuning kunnen gebruiken, maar die daar vaak niet zelf om vragen. Dat kan zijn omdat de situatie zo complex is dat mensen het niet meer overzien of omdat er verslavings- of psychiatrische problematiek speelt, het zijn vaak de zwaardere gevallen. We werken dan ook dagelijks samen met woningcorporaties, politie, verslavingszorg, instellingen voor psychiatrie en eigenlijk alle denkbare andere partijen. Het doel is dat we mensen weer zover krijgen dat ze verder kunnen met hun leven zonder onze ondersteuning of in ieder geval met passende hulp.”

Eenzaamheid terugdringen

„Binnen ons team werk ik bijvoorbeeld ook samen met opbouwwerkers die er in gespecialiseerd zijn mensen in een buurt of straat met elkaar in contact te brengen. Hierdoor dring je eenzaamheid terug en kunnen mensen voor hulp sneller bij elkaar terecht. Vanuit ons team werken we ook specifiek met de groep dak/thuislozen omdat de meeste instanties en opvangmogelijkheden ook in ons werkgebied vallen. Ik doe bijvoorbeeld samen met een collega een wekelijks spreekuur in de dagopvang voor dak/thuislozen”, zegt Berends.

Geen huis om je terug te trekken

De maatregelen omtrent het coronavirus hebben hun weerslag op de daklozen. „Op zich gelden voor die doelgroep dezelfde regels als voor ieder ander, dus afstand houden, handen wassen enzovoort. Alleen als je geen huis hebt om je terug te trekken is dat wel een probleem. Gelukkig verblijven veel dak/thuislozen deels in instellingen waar je ook kunt slapen. De nachtopvang of opvangvoorziening voor speciale doelgroepen. In die voorzieningen zijn er vaak wel aangescherpte regels. Zo weet ik dat ze in de nachtopvang mensen bewegen, tijdelijk toch even bij familie in huis te verblijven. Daarnaast zijn er aparte ruimtes ingericht voor mensen met gezondheidsklachten en onderhouden ze bij twijfel korte lijnen met de GGD”, vertelt Berends.

Rustig op straat

De twee dagopvangplekken in de stad, de Kostersgang en de Open Hof hebben hun openingstijden aangepast, zodat mensen zo veel mogelijk binnen kunnen zijn. Berends: „Je ziet wel dat het nu ook drukker is op die plekken. Nu tijdens de coronacrisis ga ik samen met een collega in de avonduren de straat op om mensen op te zoeken die buiten slapen waarbij we uiteraard alle corona-regels in acht nemen. De afgelopen avonden was het erg rustig. We stemmen onze informatie af met de GGD en het meldpunt Overlast en Zorg en andere partijen zodat we samen een goed beeld hebben van de situatie rond deze doelgroep.”

Kwetsbaar

Berends: „Sommige mensen uit die doelgroep kunnen om verschillende redenen niet naar binnen in de opvang, bijvoorbeeld door hun gedrag of ernstige problematiek. Voor die mensen proberen we dan een oplossing op maat te zoeken. Dat is altijd lastig en nu helemaal door de coronacrisis.”

Berends komt op zijn werk de nodige uitdagingen tegen „Bij WIJ Groningen doen we er alles aan om de bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat doen we gedeeltelijk vanuit huis, terwijl onze straatwerkers de buurten in trekken, zeker nu de scholen dicht zijn. Hoewel onze locaties dicht zijn voor bewoners zijn we goed bereikbaar via telefoon en mail. Daar wordt ook gebruik van gemaakt. Natuurlijk mis ik het directe contact met m’n collega’s om even te sparren of te overleggen, maar beeldbellen is een goed alternatief. Ik kan niet zo goed overzien of de coronacrisis in de nabije toekomst extra gevolgen gaat hebben voor deze kwetsbare doelgroep. Tot nu toe zijn er, voor zover ik weet, geen meldingen bekend van mensen uit deze doelgroep met corona maar we blijven het in samenwerking met alle betrokken partijen zo goed mogelijk monitoren en uiteraard zullen we als het nodig is de zorg organiseren daar waar het nodig is.”

Veerkracht

„Ik vind het mooi om te zien hoeveel veerkracht we als samenleving hebben. Ook in deze bijzondere tijd blijft iedereen zo goed mogelijk zijn werk doen en zetten we gezamenlijk met de bewoners de schouders er onder!”