Populaire cursus voor terugdringen bedrijfsongevallen nu ook in Groningen

Aangeboden door: VCAcursus.nl

Bedrijfsongevallen zijn in Nederland helaas nog aan de orde van de dag. Dat blijkt ook uit de cijfers: elk jaar vinden er in ons land zo’n tweehonderdduizend ongevallen plaats op de werkvloer.

Dat zorgt in 4.300 gevallen voor letsel, die in sommige gevallen blijvend van aard zijn. Zestig keer per jaar overlijdt er iemand als gevolg van een ongeluk op de werkvloer. Het investeren in de veiligheid en gezondheid van medewerkers is dus zeker geen overbodige luxe, zeker in risicovolle sectoren als de elektrotechniek, de bouw en de (petrochemische) sector. Een belangrijk middel in het tegengaan van bedrijfsongevallen is het behalen van het VCA-diploma. Dat is een certificering waar tegenwoordig veel vraag naar is en die interessant is voor zowel ondernemers die hun marktpositie willen versterken als voor werknemers die plannen hebben om op zoek te gaan naar een nieuwe baan in een van de risicovolle sectoren. Het goede nieuws is dat bij de locatie voor het halen van het VCA Groningen nu ook een optie is.

Bedrijfsongeval

Wat is nu precies een bedrijfsongeval? Onder de definitie van wat ook wel een arbeidsongeval genoemd wordt, vallen ongevallen die plaatsvinden op het werk of onder werktijd. Dat betekent dat ook verkeersongevallen onder werktijd hieronder vallen. Een vertegenwoordiger van een bedrijf die tijdens het werk betrokken raakt bij een ongeluk maakt dus ook een bedrijfsongeval mee. Bedrijfsongevallen kunnen leiden tot twee soorten letselschade. Ten eerste kan er sprake zijn van letselschade als gevolg van een plotseling en onverwacht bedrijfsongeval. Daarbij loopt een werknemer vaak fysiek letsel op. Dergelijke ongevallen vinden vooral veel plaats in de bouwsector en hebben vaak ernstige en blijvende gevolgen. Dan is er ook nog letselschade die het gevolg is van een beroepsziekte. Dit is moeilijker aan te tonen als werkgerelateerd, maar het gaat om zaken als een burn-out, een versleten rug, ziek worden door het werken met vluchtige organische stoffen of PTSS, zoals bij een treinmachinist die een zelfmoord van dichtbij meemaakt. Aansprakelijkheid is vaak een schemerig gebied. De werkgever heeft in ieder geval een zorgplicht en moet kunnen aantonen dat alles eraan gedaan is om ongelukken te voorkomen, door te zorgen voor goedwerkende machines en deugdelijke materialen, werkkleding en gereedschap. Hij moet ook zorgen voor duidelijke instructies en toezien op de naleving daarvan. Wanneer er sprake is van roekeloos handelen door de werknemer, is deze zelf aansprakelijk.

Van checklist tot de veelgevraagde certificering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Deze is in 1994 ontstaan uit een samenwerking van aannemers en vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven. Samen wilden zij tot een onafhankelijk toetsingssysteem komen waarmee het veiligheidsbeleid van bedrijven gecontroleerd kon worden, met als doel het risico op bedrijfsongevallen te verminderen. Ruim vijfentwintig jaar later is VCA uitgegroeid tot veel meer dan dat: het is nu de bekendste en meest veelgevraagde certificering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Met behulp van het VCA-certificaat tonen medewerkers, leidinggevenden en bedrijven aan dat ze de nodige basiskennis bezitten voor het werken met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Goed van pas

Anno 2020 komt het bezit van het VCA-certificaat in Nederland buitengewoon goed van pas voor zowel bedrijven als individuele werknemers. Voor bedrijven biedt het een grotere garantie op het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Voor individuele werknemers biedt het een makkelijkere ingang tot het vinden van een baan in bedrijfstakken met verhoogde veiligheidsrisico’s. Het VCA-certificaat wordt immers steeds vaker als harde voorwaarde gesteld bij het uitbesteden van klussen en bij sollicitatieprocedures.

Drie verschillende cursussen met drie verschillende cursusvormen

Het VCA-certificaat kan behaald worden bij VCAcursus.nl. Er bestaan drie verschillende varianten van het VCA-certificaat, elk met een andere cursus. Werknemers op de werkvloer moeten de VCA Basis, ook wel B-VCA genoemd, volgen. Leidinggevenden of zzp’ers in de risicovolle sectoren gaan voor de VCA-VOL, wat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Voor intercedenten in de uitzendbranche die personeel detacheren naar risicovolle werkomgevingen, is er de VIL-VCU (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden). Ook zijn er drie verschillende manieren waarop het VCA-certificaat behaald kan worden. In alle drie de gevallen betreft het een cursus, maar deze kan op verschillende manieren gevolgd worden. Het is mogelijk om een klassikale VCA-cursus te volgen. Een alternatief hiervoor is een online cursus, ofwel e-learning. Als derde en laatste optie is het ook mogelijk om cursusmaterialen te bestellen en zelfstudie te doen. In alle gevallen moet de cursus afgesloten worden met een officieel examen om het VCA-certificaat te behalen. Het is mogelijk om vóór dit examen eerst een proefexamen af te leggen, om goed voorbereid aan het officiële examen te kunnen beginnen.