Windmolens bij Roodehaan en Westpoort? Alleen met goede compensatie voor bewoners, zegt raad Groningen

Bij het verdere onderzoek naar windturbines bij Roodehaan en Westpoort besteedt de gemeente Groningen uitgebreid aandacht aan ‘de verdeling van lusten en lasten’, belooft wethouder Philip Broeksma.

Voor een groot deel van de gemeenteraad is gedegen compensatie voor omwonenden een belangrijke voorwaarde om überhaupt windmolens te plaatsen, bleek woensdagmiddag tijdens een commissievergadering. De raad sprak met wethouder Broeksma over de plannen om in totaal negen windturbines te plaatsen op gemeentegrond.

Geluidshinder, waardedaling en natuurschade

Daarvan zouden zes bij het buurtschap Roodehaan komen in het zuidoosten van de gemeente, elk met een tiphoogte van 150 meter. De andere drie molens, met een tiphoogte van 135 meter, zijn ten westen van Hoogkerk voorzien bij Westpoort. Samen zijn de molens goed voor 22 megawatt stroom. De plannen zijn nog in een vroeg stadium: de gemeente is samen met de Natuur en Milieu Federatie Groningen en energiebedrijf Grunneger Power volop bezig de effecten van windenergie in de gebieden te onderzoeken.

De omwonenden worden ook bij het onderzoek betrokken. Met dat feit an sich zijn ze tevreden, melden een aantal insprekers de gemeenteraad. Maar inhoudelijk hebben ze de nodige bedenkingen. Ze vrezen geluidshinder van de molens, slagschaduw van de wieken, waardedaling van hun huizen en een negatieve impact op de flora en fauna in hun omgeving.

Raad: ‘Voor bewoners moet iets tegenover windmolens staan’

Geluidsoverlast ondervinden de gebieden overigens al van de A7, waar ze dichtbij liggen. Voor de omwonenden van Westpoort komt daar nog bij dat er zowel een bedrijventerrein als een suikerfabriek in de buurt zijn, die beide voor hoge verkeersdruk zorgen. Als daar ook nog windmolens bij komen, vindt de raad, moet daar voor de bewoners wel wat tegenover staan.

Coalitiepartijen GroenLinks en ChristenUnie roepen op het college op om de leefkwaliteit in de gebieden te verbeteren. De Partij voor de Dieren pleit voor een groene geluidswal met een bos, die zowel het snelweglawaai als het geluid van de turbines kan dempen. Voor bijvoorbeeld waardedaling van woningen zou financiële compensatie moeten komen, vinden onder meer de PvdA en het CDA. D66 en de Stadspartij willen dat het voor de bewoners zelf mogelijk wordt om mee te profiteren van de winst uit de windmolens.

‘Geen verrassingen meer als plan eenmaal af is’

Financieel is er ruimte voor allerlei vormen van compensatie, stelt wethouder Broeksma. ,,We doen onderzoek naar de verdeling van lusten en lasten en naar de kansen om de gebieden beter te maken.’’ De exploitatie kan via een coöperatie van bewoners geregeld worden, zodat de opbrengsten van de windmolens direct ten goede komen aan Westpoort en Roodehaan zelf.

Ook andere aandachtspunten van de raad (gezondheidseffecten, geluid, ecologische impact) komen nog in het onderzoek aan bod. ,,Als we eind dit jaar met een definitief voorstel komen, weten we alles en zijn er geen verrassingen meer’’, belooft Broeksma. ,,We willen dat de raad het hele verhaal overziet en een weloverwogen besluit kan nemen.’’