Overal waar je kijkt groene scooters in Groningen (en dus ook op de stoep, want daar eindigt de rit)

In de berm op een industrieterrein, op de stoep bij een verlaten tankstation of in het gras van een stads plantsoen: deelscooters worden na gebruik op de meest uiteenlopende plekken achtergelaten. De gemeente Groningen houdt de vinger aan de pols.

De deelscooter maakt een pijlsnelle opmars in de stad. Verhuurder Go Sharing en sinds kort ook Felyx hebben bij elkaar inmiddels ruim 350 elektrische snorfietsen rondrijden in Groningen en het aantal gebruikers groeit hard.

Ideaal voor de korte ritjes. Handig te huren via de mobiele telefoon, voor nog geen halve euro per rijminuut. Per app is te vinden waar de dichtstbijzijnde deelscooter staat en hij hoeft na gebruik ook niet terug naar de verhuur of naar het startpunt, maar mag overal in de stad worden gestald.

Gewoon laten staan

En dat laatste is te zien. Op de meest opmerkelijke plaatsen in de stad staat de gifgroene Go-scooter en zijn donkergroene tegenhanger van Felyx geparkeerd. Met de trein naar stad, maar terug liften met een collega? Dan mag die leenscooter na het ritje vanaf het station gewoon blijven staan bij je werkafspraak.

De gemeente Groningen is op zich enthousiast over deze nieuwe variant op de deeleconomie, maar houdt wel scherp in de gaten hoe het in de praktijk werkt. De verkeersveiligheid mag niet in het geding komen en geparkeerde leenscooters mogen geen overlast geven of te zwaar drukken op de openbare ruimte in de stad.

Nieuwe spelregels

De ervaringen die daarmee dit jaar worden opgedaan, zijn de basis voor nieuwe spelregels die vanaf volgend jaar van kracht worden. Nu geldt er nog geen vergunningsplicht en vallen deelscooters onder dezelfde richtlijnen als die voor de rest van het fiets- en bromverkeer. Ze mogen niet worden gestald op plekken, vooral in de binnenstad, waar een fietsparkeerverbod geldt.

Vanaf 2021 wordt de verhuur via een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening alsnog vergunningsplichtig en kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen. De gemeente gaat de komende maanden geregeld rond de tafel met aanbieders om te kijken hoe het gaat en waar er regels nodig zijn voor de deelscooter.

Geen klachten

,,We zijn in gesprek’’, zegt collegewoordvoerder Natascha van ‘t Hooft. De recente ervaringen geven volgens haar nog geen reden extra afspraken te maken over het parkeergedrag van deelscooterrijders. De gemeente krijgt ook nog geen klachten over eventuele problemen.

De e-deelscooter kan wellicht helpen het autoverkeer verder terug te dringen, zegt Van ‘t Hooft. ,,Het is een relatief schone vorm van vervoer die mogelijk een goede aanvulling is op het openbaar vervoer of park-and-rideparkeerplaats, voor de ‘last mile’ naar het werk of afspraak in de stad. Om dat te beoordelen brengen we in kaart wie er gebruik van maken en waarvoor.’’