Onderzoek UMCG en LUMC: Verpleeghuizen moeten eigen bezoekersregeling kunnen bepalen

Verpleeghuizen moeten zelf kunnen bepalen of en hoeveel bezoek tijdens een corona- of andere crisis verantwoord is. Deze en andere aanbevelingen komen uit onderzoek dat het UMCG in Groningen en het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) uitvoeren binnen de zogenoemde ‘academische werkplaatsen ouderenzorg’.

Tijdens de coronacrisis brengen de onderzoekers in kaart waar verpleeghuizen tegenaan lopen. De academische werkplaatsen ouderenzorg bestaan uit een universitair medisch centrum en verpleeghuizen uit de omgeving.

Hoogleraar Ouderengeneeskunde Wilco Achterberg van het LUMC en Sytse Zuidema van het UMCG verzamelen en analyseren de notulen van crisisteams in verpleeghuizen. Ze geven hun informatie door aan het ministerie en die gebruikt het weer om het beleid te toetsen en eventueel aan te passen. In het begin ging dat bijvoorbeeld over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bezoekersverbod bleek moeilijk uitvoerbaar

,,Daarnaast willen we niet alleen weten wat er speelt, maar ook hoe maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden”, zegt Achterberg in een persbericht. De onderzoekers hielden paneldiscussies met leden van de crisisteams.

,,Hieruit bleek dat het bezoekersverbod moeilijk was uit te voeren voor het personeel. Daarnaast waren er verschillen in besmettingsrisico per regio terwijl de bezoekersregeling overal gold. Het zou dus beter zijn om verpleeghuizen de ruimte te geven om hun eigen bezoekersregeling in te vullen.” De onderzoekers raden ook aan om een vast zorgteam op een afdeling te laten werken. Achterberg: ,,Hierdoor kunnen besmette cliënten effectief worden geïsoleerd en neemt het risico op verspreiding in de rest van het verpleeghuis af.” Daarnaast kwam naar voren dat huiskameractiviteiten zo veel mogelijk door moeten gaan omdat dit bewoners rust kan geven.

Ziekteverzuim onder zorgpersoneel neemt toe

De grootste coronahectiek is nu voorbij, maar dat is relatief, zegt Zuidema. ,,Over het algemeen heerst er rust, maar er zijn recent ook weer uitbraken geweest.” Daarnaast is het personeel overbelast. „Zij hebben het heel zwaar gehad. Bijna de helft van alle doden is in verpleeghuizen gevallen. Medewerkers hebben meer diensten gedraaid en we zien dat nu pas het ziekteverzuim toeneemt. Ook is er een vrees dat het weer mis kan gaan.” Achterberg en Zuidema gaan daarom tot het einde van het jaar door met hun onderzoek. Achterberg: „Alleen zo kunnen we vooruit leren.” Meer informatie over het onderzoek op https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/nieuws/crisisteams-over-aanpak-covid-verpleeghuizen