Erepenning gemeente Groningen voor oud-bestuursvoorzitter Rob Schuur van Noorderpoort

Burgemeester Koen Schuiling heeft maandagochtend de erepenning van de gemeente Groningen uitgereikt aan Rob Schuur, oud-voorzitter van het college van bestuur van Noorderpoort. Het gemeentebestuur drukt hiermee zijn waardering uit voor de langdurige, onderscheidende en buitengewone bijdrage die Schuur heeft geleverd aan de Groningse samenleving’.

Rob Schuur, die in april met pensioen ging, gaf twintig jaar leiding aan Noorderpoort, dat in die periode uitgroeide tot een regionaal opleidingencentrum dat middenin de samenleving staat. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking van het Noorderpoort met de automotive industrie op Driebond en de totstandkoming van het Sportcentrum Europapark.

Ook persoonlijk zette Rob Schuur zich in voor de Groningse samenleving. Zo speelde hij vanuit zijn passie voor basketbal een belangrijke rol in het voortbestaan en de groei van Donar, en is hij - opgeleid als historicus - betrokken bij het te realiseren Historisch Museum aan de A; hij wordt de eerste voorzitter van de raad van toezicht.

De erepenning van de gemeente Groningen is de afgelopen jaren toegekend aan:

  • Feya Strijk-Braunius (2020)
  • Jos Aartsen (2019)
  • Hans Nijland (2019)
  • Ton Broekhuis (2019)
  • Stichting KEI (2018)
  • Sibrand Poppema (2018)
  • Peter Weening (2018)
  • Ab Smit (2017)
  • Thies Dijkhuis (2017)
  • het onderzoeksteam van Ben Feringa (2016)