Hanzehogeschool Groningen krijgt 900.000 euro voor onderzoek naar invoering kunstmatige intelligentie bij midden- en kleinbedrijf

De Hanzehogeschool Groningen en de Hochschule Osnabrück krijgen een Europese subsidie van 900.000 euro voor een onderzoek naar de invoering van kunstmatige intelligentie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Het lectoraat Sensors and Smart Systems van de Hanzehogeschool Groningen gaat samen met de Hochschule Osnabrück (Instituut voor Duale Studies) bij zes bedrijven kijken naar de mogelijkheden voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het doel is om nieuwe werkvormen en businessmodellen te ontwikkelen.

Voorwaarden voor invoering kunstmatige intelligentie

Onder leiding van lector Heinrich Wörtche en docent-onderzoeker Joke Bruining worden de voorwaarden voor invoering van kunstmatige intelligentie onderzocht. Dit omdat het belangrijk is dat deze technologie in ethisch, juridisch, cultureel en institutioneel opzicht zo wordt ingebed, dat maatschappelijke basiswaarden en fundamentele rechten van het individu gewaarborgd blijven.

De zes deelnemende mkb’s vertegenwoordigen verschillende sectoren en zijn gevestigd in Groningen, Drenthe, Friesland en Noord-Duitsland. Andere mkb’s in het grensgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheden op dit gebied.

Looptijd van twee jaar

Het onderzoeksproject gaat in september van start en is een vervolg op ID3AS, dat zich richtte op sensortechnologie en sensortoepassingen in de Duits-Nederlandse grensregio. De subsidie van 900.000 euro betreft een Interreg-subsidie.

Het project heeft een looptijd van twee jaar. Vanuit de Hanzehogeschool worden de opleidingen Sensor Technology, hbo-ICT en Bio-informatica betrokken