Meer aandacht door minder lijstjes af te vinken na onderzoek in UMCG: 'Ik heb weer tijd om de patiënt uit bed te helpen'

Verpleegkundigen en artsen van ziekenhuizen hoeven veel minder patiëntgegevens te registreren dan nu gebeurt om net zo’n goede of misschien wel betere zorg te kunnen leveren. Tijd die wordt uitgespaard, kan besteed worden aan het verbeteren van de patiëntenzorg.

Dat stelt onderzoeker Marieke Zegers van het Radboudumc. Zij heeft de administratielast van artsen en verpleegkundigen onderzocht op afdelingen van het Radboudumc in Nijmegen, Rijnstate in Arnhem en het UMCG in Groningen.

Het is een ergernis van veel verpleegkundigen en artsen: de administratieve rompslomp. Gemiddeld bijna een uur per werkdag zijn ze er op de ic in Nijmegen bijvoorbeeld mee kwijt, zo berekende onderzoeker Zegers.

Rijtje vragen

Het was noodgedwongen dagelijkse routine voor ic-verpleegkundige Suzan Meijer van het Radboudumc. ,,Kwam ik bij de patiënt, moest ik eerst een rijtje vragen af. Omdat je op een computerscherm staat te kijken, is de aandacht weg bij de patiënt’’, zegt Meijer.

,,Nu we minder tijd kwijt zijn met het afvinken van lijstjes, heb ik weer meer tijd om persoonlijke aandacht te geven aan patiënt en familie, wat toch essentieel is in de zorg. Ook heb ik weer tijd om de patiënt uit bed te helpen.”

Marieke Zegers

Gemiddeld zijn zorgverleners nu ruim 52 minuten per werkdag bezig met administratie om kwaliteit te meten, zo heeft onderzoeker Zegers vastgesteld. ,,Let wel, dat zijn registraties die los staan van de eigenlijke behandeling van en zorg voor de patiënten. Het betreft rapportages voor bijvoorbeeld de beroepsvereniging, de zorgverzekeraar, patiëntenverenigingen, rijksoverheid en andere instellingen.”

Zegers maakte met medewerkers van de intensive care van het Radboudumc afspraken over wat daadwerkelijk aan metingen nodig is om goede kwaliteit van zorg te garanderen. Twee jaar geleden al werden maar liefst 86 van de 102 zogeheten kwaliteitsregistraties geschrapt. ,,Sindsdien meten we alleen nog de echt cruciale zaken. Heeft de patiënt iets doorgemaakt? Is sprake van doorliggen? Hoe staat het met het sterftecijfer?”

Niet logisch

Volgens Zegers voelden veel vragen ook niet logisch. ,,Bijvoorbeeld het invullen van pijnscores, terwijl een patiënt aangeeft geen pijn te hebben.” In het Rijnstate-ziekenhuis werd ondervoeding bij jonge, gezonde mensen gemeten. Zegers: ,,Maar dat lag niet voor de hand als een simpele ingreep als een amandeloperatie was gepland.”

Er volgen, mede op basis van de bevindingen van de drie ziekenhuizen, in het najaar landelijke aanbevelingen.