Oversteek sluis Stad en Lande in Groningen al weer dicht na vernieling klaphekjes

Waterschap Noorderzijlvest heeft maandag de eind vorige week heropende oversteek over de sluis Stad & Lande in het Boterdiep in Groningen al weer afgesloten. De klaphekjes aan weerskanten van de opgang zijn vernield.

Noorderzijlvest ontdekte de vernieling maandagochtend. Het waterschap laat op Twitter weten de hekjes nog eenmaal te repareren. In afwachting van het hiervoor benodigde materiaal is de oversteek weer afgesloten.

Als de hekjes na de reparatie nogmaals vernield worden, wordt de oversteek definitief afgesloten, kondigt Noorderzijlvest aan.

Fietser in de sluiskolk gevallen

De oversteek over de sluis Stad & Lande werd in februari gesloten nadat een fietser in de sluiskolk was gevallen. Om dergelijke incidenten te voorkomen werden enkele veiligheidsmaatregelen getroffen.

Zo werden aan weerskanten van de opgang klaphekjes geplaatst, werd de opstaande rand op de sluis gemarkeerd met zwarte en gele verf, kwamen er leuningen op de sluis en werden waarschuwingsborden geplaatst.

De oversteek ging eind vorige week weer open voor fietsers en voetgangers.