Hoe een wijnkistje twee scholen uit Groningen en Haren verbindt

Dinsdag 30 juli jongstleden zetten Tim ten Wolde, directielid van de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren en Jacco Strik, Manager Sales & Operations van AOG School of Management in Groningen hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst van beide organisaties. Het gaat om een project genaamd ‘Wijnkistjes met een verhaal’.

De wijnkistjes zijn een geschenk voor gediplomeerden en vertellen een verhaal over verbinding, vernieuwing, verbeelding en ondernemen vanuit je hart.

Het verhaal begon ongeveer een jaar geleden tijdens een bedrijfsbezoek van de managementschool uit Groningen aan de mytylschool in Haren. Gedurende het bezoek bleken er veel meer overeenkomsten te zijn tussen beide organisaties dan aanvankelijk gedacht. Niet alleen op het gebied van de opleidingsvisie en de daarbij behorende verantwoordelijkheid als opleider naar hun leerlingen / deelnemers. Maar zeker ook op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Geraakt door de energie en de creativiteit die Strik voelde bij het bezoek aan de school, ontstond bij hem een idee.

Hij vroeg de mytylschool of die een uniek wijnkistje per persoon kan maken voor tijdens diploma-uitreikingen op zijn school. Dat idee wordt door Ten Wolde positief ontvangen. Samen met zijn collega’s ontwikkelt hij een compleet nieuw lesprogramma, waarin aandacht is voor creativiteit, handvaardigheid en logistiek. Het programma wordt zo opgebouwd dat de hele school - dus alle leerjaren en alle niveaus - eraan mee kunnen doen.

Ten Wolde: Het mooie van dit project is dat het de creativiteit en fantasie van de leerlingen stimuleert èn het gevoel tot uitdrukking brengt een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Elk exemplaar ziet er anders uit en vertelt een eigen verhaal. Strik: ,,Met dit concept komen onze leerreizen letterlijk samen. Een op het oog iets eenvoudigs heeft een grote impact op alle betrokkenen en geeft symbolisch de waarde weer van in verbinding staan met anderen.”

De kracht van het project blijkt eveneens tijdens de thuislessen gedurende de coronacrisis. De nog onbeschilderde houten kistjes worden bij de kinderen thuis afgeleverd, waarmee de handvaardigheidslessen gewoon door kunnen gaan. Inmiddels hebben al meerdere mytylscholen zich gemeld voor het lesprogramma en waren de eerste gediplomeerden die het wijnkistje ontvingen heel enthousiast.

Wie meer wil weten, kan alvast een kijkje nemen op: www.aog.nl/wijnkistje .