Verslavingszorg heeft huiswerk niet op orde in De Meeuwen

GRONINGEN Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft bot gevangen bij de kort gedingrechter in Zwolle.

De instelling wil een flink aantal reïntegrerende ex-verslaafden opvangen in woonwijk De Meeuwen. De buurt kwam in verzet. Eind vorig jaar oordeelde de rechter vervolgens dat er voorlopig niet meer dan 14 cliënten mogen worden opgevangen in het gebouw in De Meeuwen.

VNN wil zo snel mogelijk meer mensen opvangen in De Meeuwen en vroeg de rechter daarom om opheffing van het besluit van eind vorig jaar. VNN deed dit verzoek met een rapport van een onderzoeksbureau in de hand. In dit rapport staan tal van aanbevelingen over de manier waarop de eventuele overlast van de ex-verslaafden ondervangen kan worden.

De rechter in Zwolle stelde echter vast vast dat er aan de concrete invulling van deze maatregelen te weinig is gedaan. Reden voor hem om het verbod op meer dan 14 cliënten in De Meeuwen te handhaven.

Door Bram Hulzebos