Wethouder Wallage en de kluten | Herinnerings in beeld

GRONINGEN De geschiedenis van Groningen in beeld gebracht door de Groninger Archieven en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Deze week: Wethouder Wallage en de kluten.

Zorgen om het milieu, dat is niet iets van de laatste jaren. Tijdens de opening van de tentoonstelling Zee en strand in het Natuurhistorisch Museum in 1973 uitte wethouder Wallage al zijn wens om mensen milieubewuster te maken.

Op deze foto, die ook in het Nieuwsblad van het Noorden stond, zien wij aandachtig kijkende mannen tijdens de opening van de tentoonstelling in het museum in de Agricolastraat. Jacques Wallage (links op de foto), tussen 1972 en 1981 wethouder van Onderwijs en Cultuur in Groningen, uitte in zijn openingsrede zijn ongerustheid over de toenemende milieuvervuiling. ,,Met name de taak van de scholen was het nu om de mensen milieubewuster te maken.” meldt het Nieuwsblad.

De tentoonstelling was opgezet door het Heymanscollege onder leiding van schoolbioloog G. de Vries (midden op de foto). Naast foto’s, tekeningen, schema’s en maquettes waren er ook aquaria met levende zeedieren. Vooral dat laatste trok klaarblijkelijk veel bekijks.

De wethouder sprak in zijn openingswoord ook over het behoud van de kluten in de Dollard. Het beschermen van deze vogels zou voor het verdwijnen van werkgelegenheid zorgen, zo was het idee van veel mensen. Maar Wallage was het daar niet mee eens en vond dat de overheid verantwoordelijk was voor zowel de werkgelegenheid als de kluten. ,,En omdat deze tentoonstelling het onderling verband tussen de levens laat zien, en daardoor het milieu,” sluit de verslaggever af, ,,was hij, met name om de zorg voor dat milieu, blij met de tentoonstelling.”

Meer foto’s van vroeger bekijken? Ga naar www.beeldbankgroningen.nl.

Jolien Vermeulen