‘Stadsbestuur liegt over kosten drafbaan’

GRONINGEN ,,Het stadsbestuur liegt over de kosten die nodig zijn om de drafbaan in Groningen geschikt te houden voor de drafsport.” Dat zegt Sybren de Jong, adviseur van de Groningse draverijvereniging (KHRV). ,,Schrijf dat maar op. Het stadsbestuur liegt. Keihard!”

,,In het raadsvoorstel van het stadsbestuur waarin wordt voorgesteld om de huurovereenkomst met de KHRV te beëindigen staat dat er een eenmalige investering nodig is om de drafbaan toekomstbestendig te maken voor de draverijen. Daarnaast zou er jaarlijks 250.000 euro nodig zijn aan structureel onderhoud”, zegt Sybren de Jong die geen goed woord over voor heeft de ‘framing’ vanuit het stadsbestuur. ,,De sintelbaan ligt er tiptop bij en de afgelopen tien jaar beliep het onderhoud enkele duizenden euro’s per jaar.”

De Jong was woensdagavond een van de 18 insprekers die ten overstaan van raadsleden bezwaar maakten tegen de plannen met het stadspark dat, zoals gemeld, een terrein voor mega-evenementen moet worden. ,,U wordt het bos ingestuurd”, waarschuwde De Jong de raadsleden.

Opvallend was dat de oppositiepartijen vrijwel allemaal vragen stelden aan de insprekers. De raadsleden van PvdA en GroenLinks hielden de kaken stijf opelkaar. Gerben Brandsema, raadslid van coalitiepartij ChristenUnie toonde wel belangstelling en nieuwsgierigheid. ,,Maar wij zijn dan ook een erg onervaren coalitiepartij”, grapte hij na de bijeenkomst.

Er waren niet alleen betrokkenen bij de drafsport die de raadsleden waarschuwden dat ze op het punt stonden om een lange traditie en een weer opbloeiende sport om zeep te helpen op grond van ‘vage argumenten’ en ten faveure van een ambitie waarvan twijfelachtig is of die haalbaar is. Ook omwonenden tonen zich bezorgd over de plannen. Nu al is het rond grote concerten en evenementen een bende in de drie omliggende wijken, betoogden meerdere omwonenden. De huidige plannen maken 36 festivaldagen mogelijk: op de drafbaan, in het Stadspark en op het Suikerunieterrein.

Een inspreekster vroeg zich af hoe de groene ambitie van het Groninger college te rijmen is met zwerfafval, drinkende (of onder invloed verkerende) feestgangers, afterparty’s op de Parklaan, lichtoverlast, geluidsoverlast en gedurende zes maanden in het jaar ernstige verstoring van de rust en de natuurwaarden in het Stadspark. ,,Het is een regelrechte aanslag op de leefbaarheid in de omliggende wijken”, aldus een buurtbewoonster.

Een inspreekster van natuurclub IVN zit al geruime tijd in een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden die zich buigen over een visie op de toekomst van het Stadspark. Ze is verbaasd dat er een dergelijk ingrijpend plan wordt gepresenteerd voor de drafbaan, terwijl die visie nog niet af is. ,,In november 2019 hadden we onze laatste bijeenkomst. Nu ligt er ineens dit voorstel.”

Buurtbewoonster Lucy Pijttersen maakt zich zorgen over de 36 festivaldagen en de overlast die deze dagen met zich meebrengen. ,,Het evenementenbeleid moet herijkt worden. Laten we daar alsjeblieft eerst een goed naar kijken. En laat intussen de paardjes nog maar even doordraven.”

.