Stadse Fratsen - Het woord van Julian Bushoff (column)

Deze week woedde er in de gemeenteraad een discussie over het referendum. Moeten Stadjers wel of niet via een referendum mee kunnen beslissen over wat er gebeurt in de stad. Dat leidde tot een opmerkelijke tweet van PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff. Referendum is een slecht plan, vindt hij. Wat hem betreft ‘maken we plannen niet over maar met inwoners. Dat is democratie!’

Hij had het nog niet getwitterd of er steeg in de verte een bulderend gelach op vanuit de Grunobuurt en Laanhuizen. Daar hebben ze recente en zeer pijnlijke ervaringen met de manier waarop de gemeente Groningen het meepraten organiseert. Er was een klankbordgroep geformeerd van omwonenden en belanghebbenden die een visie ontwikkelden op de manier waarop het de komende jaren verder moet met het Stadspark. Wat kan en wat kan niet? Wat willen we? Wat liever niet?

Die klankbordgroep zou eind dit jaar met een visie komen, maar toen kwam ineens het plan van het stadsbestuur om van het Stadspark een mega-evenemententerrein te maken als een dode eend uit de lucht vallen. Tot schrik en ook wel tot een tikje beschaafde ergernis van de leden van de klankbordgroep. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om viruswaanzinnigen die zich elke ochtend ‘schijt aan de overheid’ grommend in hun gele hesjes hijsen. Integendeel het gaat om gemotiveerde burgers met een oprechte betrokkenheid bij de stad. Stadjers die hun tijd, hun energie, hun ervaring en hun denkkracht inzetten in de terechte hoop en verwachting dat ze enige invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop hun stad wordt vormgegeven.

Dat de stad er in slaagt om zelfs het proces met zulke gemotiveerde betrokkenen te verstieren geeft te denken. Want vanwaar de haast om van de drafbaan een evenemententerrein te maken? Naar het zich laat aanzien kunnen er voorlopig geen grote evenementen worden gehouden. Beoogd parnter Mojo zit in zwaar weer. Alle tijd om het proces met omwonenden en andere belanghebbenden netjes af te ronden.

Toch ligt er nu een raadsvoorstel om de draverijvereniging van de drafbaan te kegelen, zodat de weg vrij komt voor dat vurig gewenste evenemententerrein. Gelukkig voor de drafsportliefhebbers en voor de natuurvrienden die van de rust in het park houden en voor de omwonenden die dachten dat ze naast een stadspark woonden in plaats van naast een pretpark, maakt coalitiepartij PvdA nu een draai in het dossier.

Want Julian Bushoff wil mét de inwoners praten in plaats van óver ze. Als het woord van Bushoff ook maar iets waard is, gaat hij dwars voor het raadsvoorstel liggen waarmee de drafsport verdwijnt uit Groningen. Eerst praten met de omwonenden. Dan verder kijken. Dat is democratie!

Door Bram Hulzebos