[FILMPJE!] Inspraak in Groningen gaat nog niet vanzelf

In het Stadspark lopen ze te hoop tegen meer lawaai. In De Wijert maken ze zich zorgen over de bouw van een enorme flat. En in de Van Lenneplaan proberen bewoners te voorkomen dat er 27 parkeerplaatsen verdwijnen. Rode draad: Stadjers voelen zich niet gehoord. Waarom is inspraak zo lastig?

Op de hoek van de Van Ketwich Verschuurlaan en de Queridolaan komt een hoog flatgebouw. Hier liet de gemeente Groningen de inspraak van omwonenden over aan de ontwikkelaar. Dit leidde ertoe dat er ruim een jaar geleden een informatie inloopavond is gehouden. Recent maakte het stadsbestuur bekend de vergunning af te willen geven voor de bouw van een 50 meter hoge flat. ,,De grond is niet van ons", zegt wethouder Roeland van der Schaaf over de manier waarop hier de inspraak is geregeld.

Omwonenden van het Stadspark zijn inmiddels de draad een beetje kwijt, geven ze zelf eerlijk toe. Er is hier een kermis aan meepraatclubjes en klankbordgroepen opgetuigd. Bedoeling is dat er meer duidelijkheid komt over hoe er met evenementen in het Stadspark wordt omgegaan. Punt is dat veel omwonenden vooral willen praten over het aantal evenementen en de hoeveelheid lawaai die er op hoeveel dagen in het jaar toegestaan mag worden. ,,Het is alsof we een huis krijgen waar we niet om hebben gevraagd", zegt Lucy Pijtersen van de actiegroep Stadspark Natuurlijk. ,,Maar dat we dan nog wel over de kleur van de gordijnen mogen meepraten."

Van der Schaaf legt uit dat bij het nemen van een besluit heel veel belangen moeten worden afgewogen. Daarbij gaat het niet alleen om het belang van omwonenden. Hij stelt ook vast dat de onrust vaak pas ontstaan als de beslissing op een haar na is geveld. 

Intussen maakt Reint van der Heide zich boos over de herinrichting van de noordelijke helft van de Van Lenneplaan. Hier verdwijnen 27 parkeerplaatsen. Er zijn twee meepraatsessies geweest voor omwonenden. Wat er gebeurde met de inbreng van de omwonenden? ,,Helemaal niks!"

De Stadspartij loodste een motie door de gemeenteraad waarin wordt afgesproken dat Stadjers eerder betrokken worden bij beslissingen over projecten in de buurt. Van der Heide heeft nog hoop dat er alsnog wat met de bewonersinbreng wordt gedaan. ,,Dat zou ik wel heel mooi vinden."

Hij heeft nog hoop dat er alsnog wat met de bewonersinbreng wordt gedaan. ,,Dat zou ik wel heel mooi vinden."

<iframe onload="this.src += '#!referrer='+encodeURIComponent(location.href)+'&realReferrer='+encodeURIComponent(document.referrer)" src="https://ndc.bbvms.com/p/hah_groninger_gezinsbode/c/4011029.html?inheritDimensions=true" width="720" height="405"  frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowFullscreen oallowFullscreen msallowFullscreen allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen"></iframe>