‘Warmtenet fundamenteel foute keuze’

GRONINGEN De denktank van de Groningse PvdA-fractie kraakt het ‘groene’ project Warmtestad dat momenteel wordt aangelegd in Groningen. Dit warmtenet dat (uiteindelijk) duurzame warmte moet leveren is ‘een fundamenteel foute keuze voor de toekomst’, aldus Jan Spakman, oud PvdA-voorzitter in Groningen die ook een tijdje fractievoorzitter was.

De uitspraak prominente lokale PvdA-er is opmerkelijk, omdat de PvdA in het stadsbestuur mede verantwoordelijk is voor Warmtestad. Aandeelhouders van Warmtestad zijn de gemeente Groningen en het Waterbedrijf.

Spakman is voorzitter van de PvdA-werkgroep Vroem die binnen de PvdA in de stad meepraat over grote (infrastructurele) projecten. Trinette Janssen schrijft een aantal partijgenoten een geërgerde mail naar aanleiding van een bericht in De Gezinsbode waarin huurders uit Selwerd aan het woord komen die weliswaar worden aangesloten op de duurzame energievoorziening, maar intussen verkleumen in tochtige en vochtige woningen. Ze deelt in een moeite door een sneer uit aan de raadsleden van haar eigen partij: ‘De SP heeft in de gemeenteraad vragen gesteld. Natuurlijk niet de jonge PvdA-fractie. Dat blijft eeuwig hetzelfde verhaal.’

Ze krijgt bijval van Peter Nieuwhof, publicist, ex sociaal advocaat en betrokken partijlid. Hij mengt zich (onder meer via ingezonden stukken in Dagblad van het Noorden) duchtig in het debat over allerlei onderwerpen die spelen in de stad. Hij stelt dat het isoleren van huizen prioriteit zou moeten hebben en dat vervolgens zonnepanelen op daken gelegd zouden moeten worden. Voor de zonneparken die op grote schaal worden aangelegd heeft hij weinig goede woorden over: ‘Heb het vermoeden dat het mono-zonneparken uitleggen voor de ambtenaren veel leuker/makkelijker is dan het moeizamere huis voor huis isoleren en dak voor dak panelen installeren, zelfs al gaat dat per corporatie.’

Ook hij deelt in een moeite door een sneer uit. Aan Grunneger Power, de energiecoöperatie die betrokken is bij de aanleg van een warmtenet voor particulieren. ‘Ook mijn energie-vernieuwer Grunneger Power let per definitie niet op isolatie maar doet mee aan stadsverwarming - ze streven naar impact, schreven ze onlangs. In-the-box-denken. Aanbodgestuurd. Vergelijk maar weer met die man die in het donker zijn sleutels kwijt was maar alleen onder de lantaarnpaal zocht. Want daar was het licht.’

De twee kritische partijleden krijgen gelijk in hun kritiek van Jan Spakman, de voorzitter van de werkgroep Vroem. In een uitgebreide mail (waarin hij een vriendelijke sneer uitdeelt aan de auteur van het artikel in de Gezinsbode) omschrijft hij de keuze voor wamtenet als een ‘fundamenteel foute keuze voor de toekomst’. ‘Woningen gaan op den duur naar vérgaand geïsoleerd worden terwijl de warmte-infra peperduur is en blijft. Dat betekent dat na volledige uitrol, er steeds minder warmte zal worden gevraagd. Daardoor zullen de kosten per GJ binnen één generatie de pan uitrijzen. De consequentie is, dat je als bewoner straks vooral infrastructuur betaalt, en nauwelijks voor de afgenomen warmte. Dat gaat wringen, zeker wanneer je maar heel weinig warmte gebruikt. Probeer dan nog maar eens te concurreren met een elektrisch kacheltje of infrarood-paneel.’