SP Groningen kiest nieuw afdelingsbestuur: 'Meer en betere buurtacties'

De SP-afdeling Groningen heeft een nieuwe bestuur gekozen. Op een digitale ledenvergadering verkozen de leden Daan Brandenbarg als afdelingsvoorzitter en Bob de Greef als secretaris. Daarnaast werden nog negen algemeen bestuursleden gekozen.

Naast de lopende buurtacties heeft de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn de komende maanden de prioriteit voor het bestuur.

Afdelingsvoorzitter Daan Brandenbarg, tevens raadslid in de Groningse gemeenteraad, zegt in te zetten op ‘meer en betere’ buurtacties: ,,Onze buurtacties met Groningers voor beter woon- en leefomstandigheden zorgen voor meer zeggenschap van bewoners. Daar gaan we mee door.’’

Coronapandemie

Door de coronapandemie zoekt de SP naar creatieve manieren om mensen te verenigen. Brandenbarg: “Waar we eerst mensen in buurthuizen samen brachten, doen we dat nu via online bijeenkomsten of door te bellen met mensen.’’ Volgens hem is actie nodig: ,,De pandemie vergroot de al bestaande ongelijkheid. Het is aan onze partij om dat te blijven bestrijden, op elke manier die we daarvoor kunnen verzinnen.”