Nathalie de Vries is de nieuwe stadsbouwmeester van Groningen. Dianne Maas-Flim wordt stadsbouwmeester versterking

De gemeente Groningen heeft Nathalie de Vries per 1 januari benoemd tot stadsbouwmeester van de gemeente Groningen.

Zij volgt Jeroen de Willigen op die zes jaar in deze functie actief was.

De Vries (1965) gaat burgemeester en wethouders adviseren over stedenbouwkundige en architectonische opgaven. ,,De afgelopen jaren hebben we gezien wat dat kan betekenen”, zegt wethouder Roeland van de rSchaaf.

Hij is heel trots dat De Vries in Groningen aan de slag gaat. ,,Ze is een grote naam in architecturaal Nederland, We hebben met haar een stadsbouwmeester gevonden die past bij de grote opgave qua woningbouw in de stad.”

Stadsbouwmeester versterken

Dianne Maas-Flim (1977) wordt de nieuwe bouwmeester versterken. ,,We hebben een architect die zowel regionaal als landelijk werkt en op een toegewijde manier de kwaliteit in het aardbevingsgebied gaat vormgeven. Dat heeft alles te maken met de opgave die we hebben in het aardbevingsgebied en dat we het belangrijk vinden dat daar goed architectonisch en stedenbouwkundig naar wordt gekeken.”