Wethouder Groningen: Nog 5 jaar wachten op Paddepoelsterbrug

De nieuwe Paddepoelsterbrug in Groningen, die de gemeente Groningen gaat bouwen, is op z’n vroegst pas in 2025 klaar.

Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) lukt dat niet sneller omdat er voor het maken van de plannen, de aanbesteding en de bouw telkens één tot anderhalf jaar nodig is.

De stad sprak vorige week met de minister af om de bouw over te nemen van Rijkswaterstaat. Die twijfelde sterk aan de noodzaak van een nieuwe brug en ging uiteindelijk akkoord met een hoge versie: er komt een vaste fietsbrug van ruim negen meter hoog.

Aanvaring

De Paddepoelsterbrug werd in 2018 aangevaren en onherstelbaar beschadigd. In eerste instantie zou de brug niet vervangen worden, maar na veel acties van omwonenden en gebruikers van de brug, kwam er toch een toezegging voor een nieuwe brug.

Wel of niet genoeg geld

Groningen krijgt 7,1 miljoen euro voor de brug. Dat geld komt uit het bruggenpotje van 45 miljoen, dat Rijkswaterstaat in 2018 voor de nieuwbouw van Paddepoelsterbrug, Gerrit Krolbrug én nieuwe busbaanbrug in Groningen beschikbaar stelde.

Volgens SP en D66 is de bijdrage een sigaar uit eigen doos en hield het rijk met succes zijn poot stijf. Ze zijn bang dat de gemeente misschien ook nog eigen geld op de brug toe moet leggen. Volgens Broeksma is dat niet aan de orde.

,,Het bedrag van 7,1 miljoen is gebaseerd op eerdere plannen en geschatte kosten. We krijgen nog 1,5 miljoen extra omdat er niet eerst een tijdelijke brug komt. Voor in totaal 8,6 miljoen is het volgens ons goed mogelijk om een fietsbrug met taluds goed in de omgeving in te passen’’, aldus Broeksma.

Tweede Kamer

Groningen had op een lagere variant gehoopt die geen barrière vormt voor mensen die minder mobiel zijn. Tijdens het vragenuurtje van B en W onderstreepte Broeksma zijn grote teleurstelling over het besluit van de minister om de bewonersvariant voor de Gerrit Krolbrug niet mee te nemen in de vervangingsstudie. Hij wil daar de Tweede Kamer, die de minister over investeringsbesluiten kan aanspreken, niet over benaderen. ,,Maar het staat u vrij om dat via uw Haagse kanalen wel te doen.’’