Gemeenten in Drenthe vragen aandacht voor knelpunt sportdeelname jonge asielzoekers

De Vereniging van Drentse Gemeenten maakt zich zorgen over de gevolgen van een nieuwe regel van voetbalbond FIFA. Hierdoor kunnen jeugdige asielzoekers niet meedoen met voetbalwedstrijden in Nederland.

De vereniging vraagt in brieven aan de KNVB en de minister aandacht voor dit probleem.

Asser Boys

Aanleiding voor de brief is de situatie die zich al maanden bij voetbalclub Asser Boys voordoet. Sinds 1 juli, de datum waarop de nieuwe FIFA regel is ingegaan, kunnen jonge asielzoekers die bij de club zijn ingeschreven niet meer meedoen aan voetbalwedstrijden.

De regel bepaalt namelijk dat overschrijvingen - het verhuizen van de ene naar de andere club - in een wereldwijd digitaal systeem worden ingevoerd. Voorheen gold dit alleen voor professionele clubs, maar nu ook voor het amateurvoetbal. Een gevolg hiervan is dat de FIFA-regel is die internationale overschrijvingen van kinderen tussen de 10 en 18 jaar oud verbiedt, nu ook voor amateurclubs geldt.

Mensenhandel

Het idee achter het verbod is om het contracteren van zeer jonge voetballertjes uit het buitenland tegen te gaan. Omdat het prof- en amateurvoetbal nu bij elkaar worden geveegd, zijn voetballende jeugdige asielzoekers daar in de praktijk de dupe van.

Roger de Groot, burgemeester gemeente de Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten, vindt het een schrijnende toestand: ‘Het is duidelijk dat we er alles aan moeten doen om mensenhandel te bestrijden, maar deze regel gaat wel heel ver. Wij vinden het belangrijk dat iedereen volledig mee kan sporten. Helemaal door kinderen in een land dat voor hen volstrektonbekend en nieuw is. Jonge asielzoekers mogen niet de dupe worden van de strenge regel van de FIFA.’

KNVB

De KNVB meldde de situatie ook ongewenst te vinden. De vereniging voert inmiddels gesprekken met de FIFA om een zogenaamde ‘Limited Minor Exemption’ te verkrijgen. De regeling zorgt ervoor dat de overschrijving van minderjarigen een stuk eenvoudiger wordt.