Tynaarlo stelt eerst tijdelijk vervanger aan als gemeentesecretaris

De gemeente Tynaarlo heeft met Oeds de Jager een interim-gemeentesecretaris aangesteld als tijdelijk opvolger van Johannes van Nieukerken.

De gemeente wil rond de zomer van 2021 een vaste vervanger gaan aanstellen.

De Jager wordt per 7 december de interim-gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente. Hij was 12 jaar gemeentesecretaris en directeur bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarvoor vervulde De Jager functies in het management van Wetterskip Fryslân en de gemeente Leeuwarden. De afgelopen twee jaar deed hij interim- en advieswerk voor jeugdzorginstanties, sociale werkvoorziening en welzijnsorganisaties.

Gemeente en secretaris hadden verschil van inzicht

Eind november werd bekend dat Van Nieukerken vertrekt. Reden voor zijn aftreden is een verschil van inzicht met de gemeente over de verdere koers en aansturing van de organisatie. ,,Ik heb kennis genomen van de andere koers en als B&W tot deze slotsom is gekomen dan moet ik mij verhouden tot de nieuwe werkelijkheid’’, meldde Van Nieukerken.

Burgemeester Marcel Thijsen wilde niet dieper ingaan op de details van die andere koers.

Door eerst op korte termijn een interim-secretaris aan te stellen, kan de ambtelijke organisatie op volle sterkte blijven functioneren, zegt het college..