Stad wil zonneparken rond de dorpen

GRONINGEN/HAREN/TENBOER Het stadsbestuur heeft plannen om ongeveer tachtig voetbalvelden aan zonneparken neer te zetten in het zogenoemde buitengebied. Het complete gebied tussen Garmerwolde en Ten Boer zou daar in een plan van de gemeente geschikt voor zijn.

Ook zijn er ten zuiden van Haren, rond Glimmen, Onnen en Noordlaren zeven locaties aangewezen waar zonneparken mogelijk zouden zijn. De gebieden ten zuiden van Haren liggen in een kwetsbaar historisch cultuurlandschap op de Hondsrug, tussen De Hunze en de Drentse A.

Het plan, ‘Zonneparken in gemeente Groningen’ gaat over ‘kleine’ zonneparken, tot tien hectare (15 voetbalvelden).

De kleine zonneparken zijn lokaal opgezet en de opbrengsten komen ten goede aan zoveel mogelijk inwoners. Grootschalige zonneparken zijn groter dan tien hectare en kunnen alleen worden aangelegd  Westpoort en Meerstad-Noord. Deze gebieden zijn grotendeels in bezit van de gemeente. Reserve-optie is De Vork. Dit is een weidegebied tussen de stad en Haren.

Tot 6 januari is er inspraak mogelijk op het plan.