‘Zonneparken in het groen alleen onder strenge voorwaarden’

GRONINGEN/HAREN/TEN BOER Het plan voor zonneparken in het landelijk gebied ten zuiden van Haren en tussen Garmerwolde en Ten Boer is een voortzetting van bestaand beleid.

Dat stelt de Groninger wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) in reactie op de onrust die is ontstaan na publicaties over de ‘kleine’ zonneparken die de gemeente wil aanleggen in het kwetsbare landelijke gebied ten zuiden van Haren.

Zoals gemeld moet er tussen Garmerwolde en Ten Boer en ten zuiden van Haren, verdeeld over meerdere zonneparken 50 hectare (80 voetbalvelden) aan zonneparken worden aangelegd. Dit plan ligt nu ter inspraak. Toen omwonenden lucht kregen van de plannen, ontstond deze week onrust. Via zijn woordvoerster laat de wethouder weten dat het in de gebieden die nu in beeld zijn voor de aanleg van zonneparken in beginsel mogelijk is een initiatief voor ‘een zonnepark te ontwikkelen, mits aan deze strenge voorwaarden voldaan wordt. Daarnaast is een grondeigenaar natuurlijk zelf de baas over wat er met zijn grond gebeurt, dus als die niks wil, gebeurt er niks, ongeacht de kleur van dat gebied op de kaart.’

De gemeente hanteert een ‘trap’ bij de beoordeling van de vraag of ergens zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Eerst wordt bekeken welke mogelijkheden de daken bieden, dan braakliggende terreinen of met dubbel ruimtegebruik. ‘Pas in het laatste geval in het buitengebied. Maar nooit in natuur, bos, weidevogelgebied en cultuurhistorisch beschermde gebieden’. De woordvoerster vult aan dat de aangegeven gebieden niet beschermd zijn. ,,Voor zover ons bekend vallen de locaties niet onder een beschermd gebied, mocht uit de zienswijzen blijken dat het anders is, dan passen we de plannen aan.”

Inspreken op het plan kan nog tot 6 januari.