Stadse Fratsen - Groen radicalisme (column)

Radicale verduurzaming. Dat is een van de speerpunten van GroenLinks. Het is te danken aan de horden studentes antropologie en aanverwante studies dat we in de gemeente Groningen opgescheept zitten met een monsterfractie van elf man dik van GroenLinks. En drie wethouders.

Radicaal zijn ze alledrie. Chlimina Chakor is radicaal in haar voornemen om de rust in het Stadspark om zeep te helpen. Isabelle Diks is radicaal in haar onzichtbaarheid. Werkt ze eigenlijk nog op het stadhuis? Heeft ze zich opgesloten in de bezemkast? Sinds haar rumoerige entree in de Groninger politiek werd niet meer van haar vernomen. En dan hebben we wethouder Philip Broeksma. Ook hij was altijd vrij onzichtbaar, op het schichtige af, maar blijkt nu zeer radicaal in zijn verduurzamingsplannen. Het landelijk gebied ten zuiden van Haren mag van hem wel omgevormd worden tot een industrieel energiewinningsgebied. Dat de meneer van de kerk (eigenaar van een stuk grond waarop het stadsbestuur het begerige oog heeft laten vallen) nog net niet begon te vloeken toen we hem vroegen wat hij vindt van de plannen met ‘kleine’ zonneparken in het historische landschap, is veelzeggend.

Bij radicalisme hoort niet al te veel consideratie met de rest van de wereld. Dus is het logisch dat er vooraf met geen woord over de plannen is gerept met de bewoners van het gebied dat kennelijk grondig naar de knoppen geholpen moet worden in het streven naar een betere wereld. Ambtenaren op het stadhuis hebben jaren gewerkt aan de plannen voor de zonneparken in het landelijk gebied, bewoners hebben amper door dat de plannen überhaupt bestaan en krijgen koud vier weken de tijd voor ‘inspraak’. Tekenend voor de autistische wereldvreemdheid die een beetje radicaal aankleeft: in een reactie op het rumoer over de locaties, stelt de wethouder dat dit gewoon voortzetting van bestaand beleid is en dat er eigenlijk niet zoveel verandert. Leg dat maar eens uit aan degene die straks een zee van zonnepanelen voor de deur heeft.

Veelzeggend is intussen dat bewoners uit het gebied ten zuiden van Haren die nu in verzet komen, eigenlijk heel groen en links zijn. Jan Wittenberg van de Stichting Landelijk Gebied Haren was nota bene de oprichter van de Fietsersbond, hoe vintage GroenLinks wil je het eigenlijk hebben? David van der Kellen is al jaren lid van GroenLinks. Dat de plannen met het landelijk gebied zo ver af blijken te staan van de opvattingen van de natuurlijke vrienden van GroenLinks, zegt misschien wat over het doorgeschoten fanatisme waarmee de verduurzaming door de strot geduwd moet worden.

Bram Hulzebos