Clubs in Haren roosteren ‘naïeve’ wethouder Broeksma

Een aantal Harense clubs hebben geen goed woord over voor de plannen om ‘kleine’ zonneparken mogelijk te maken ten zuiden van Haren. Ze noemen de verantwoordelijke wethouder Philip Broeksma naïef.

Gezamenlijk hebben de bewonersorganisaties van de voormalige gemeente Haren (Stichting Landelijk Gebied Haren, dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen en Burgercomité Haren) een reactie opgesteld op het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’. In dit Beleidskader is te lezen dat de gemeente Groningen op negen plekken op de Harener Hondsrug zonneparken wil toestaan. Deze zonneparken mogen tot 10 hectare (15 voetbalvelden) omvatten. De Harense clubs zijn zeer bezorgd over de aantasting van het unieke cultuurhistorische landschap.

De opmerking in deze krant van verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) dat grondeigenaren niet verplicht zijn om grond af te staan voor zonnepanelen noemen ze naïef. ‘Dit gaat voorbij aan de werking van de markt en het feit dat sommige van de aangewezen locaties eigendom zijn van projectontwikkelaars. (...) De pacht voor landbouwgrond is ongeveer 600 euro per jaar per hectare. Bij een zonnepark kan de grond 7000 euro per jaar opbrengen’.

De clubs hebben ook kritiek op de vage en rommelige communicatie over het plan. Ze hebben bij toeval een minieme aankondiging van het plan in de krant gezien. Vervolgens kjostte het de nodige moeite omhet plan los te peuteren. Eenmaal het plan in handen bleek de kaart waarop de mogelijke locaties voor zonneparken stonden ingetekend nauwelijks te lezen. ‘De communicatie - cruciaal voor draagvlak- is summier en versnipperd’, klinkt het bezwaar van de Harense organisaties.

De Harense clubs bepleiten het aanbrengen van zonnepanelen rond snelwegen om daarmee de verrommeling van het landschap te voorkomen. Ook vinden ze dat er eerst veel meer ingezet moet worden op zon op daken. Temeer omdat er nu al geen plek is op het net voor nog meer zonnestroom. Zolang deze opties niet ten volle zijn benut zou niet naar zonneparken in het landschap gekeken moeten worden, menen de Harense organisaties.