Dubbelspel in zonnerel

GRONINGEN/HAREN/TEN BOER De gemeentelijke projectleider die verantwoordelijk is voor de plannen voor zonneparken ten zuiden van Haren heeft zelf een commercieel belang in zonne-energie in het algemeen en het park dat nu in Glimmen wordt aangelegd in het bijzonder. Dit park maakt deel uit van het omstreden beleidsplan dat in Ten Boer en Haren en omgeving voor veel onrust zorgt.

Deze projectleider, Hotze Hofstra, is eigenaar van de bedrijven Zon op alle Daken en Zon op alle Zaken. Menno Visser van de coöperatie die het zonnepark momenteel in Glimmen aanlegt, bevestigt per mail dat er een intentieverklaring ligt om samen te werken met een van de bedrijven van Hofstra.

Hofstra is een spin in het web van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met zonne-energie. Hij werd in 2019 door de provincie Groningen benoemd als energiecommissaris, ontwikkelt voor de gemeente Groningen het zonneparkenbeleid, communiceert daarover met belanghebbenden en bewoners in het gebied rond Glimmen en Noordlaren en heeft bedrijven die zich bezighouden met zonne-energie. Een van deze bedrijven stapt nu in het park bij Glimmen.

David van der Kellen, lid van de stichting Landelijk Gebied Haren beschuldigt Hofstra van het dragen van een dubbele pet.

Enkele bewoners van het gebied ten zuiden van Haren keken hoopvol in de richting van de Natuur- en Milieu Federatie (NMF). Deze club heeft zich immers de afgelopen jaren nogal verzet tegen de bovengrondse aanleg van hoogspanningsleidingen tussen Eemshaven en Vierverlaten bij Groningen. Reden voor het verzet: het landschap en natuur zouden zwaar te lijden hebben van de hoogspanningsmasten. En ook ondertekende deze club recent met dezelfde argumentatie een vlammende brief tegen windmolens die RWE op de Waddendijk wil neerzetten.

Ten zuiden van Haren en tussen stad en Ten Boer zal het landschap eveneens zwaar te lijden kunnen hebben. Niet van hoogspanningsmasten, maar van de zonneparken waarvan de gemeente Groningen de aanleg mogelijk wil maken. Per stuk mogen de parken tien hectare (15 voetbalvelden) groot worden.

Of de NMF in Haren de kant van de geschrokken bewoners van het gebied zal kiezen, is maar zeer de vraag, want de NMF blijkt een financieel belang te hebben bij zonneparken. Zo wordt de NMF met genoemd in een haalbaarheidsstudie naar het zonnepark bij Roodehaan (overigens als Nederlandse Milieufederatie). De toekomstige exploitant moet 500 euro per MWp in een algemeen fonds storten. De helft van dat geld moet naar het NMF, volgens de onderzoeker.

Behalve hoeder van de belangen van natuur en milieu, fungeert de NMF als een ‘loket’ voor de talloze kleine energiecoöperaties in het noorden. Veel van deze coöperaties leveren hun stroom (in ruil voor korting op de energierekening) aan energiebedrijf Energie VanOns. Dit bedrijf verkoopt vervolgens de energie.

Op pagina 22 van het beleidsplan dat nu voor zoveel onrust zorgt wijzen vrijwel alle pijlen op energiebedrijf VanOns. In dit deel van het plan wordt voorgesorteerd op bedrijven die kunnen helpen bij het realiseren van de plannen.

Volgens de gemeentelijke plannenmakers (onder wie energie-ondernemer Hotze Hofstra) zou een aantal bedrijven kunnen helpen bij het realiseren van de zonneparken. Daaronder ook Bronnen VanOns, een ontwikkelpoot van VanOns die coöperaties helpt bij het opzetten van zonneparken.

Opmerkelijk: Jan-Willem Lobeek, de directeur van de NMF is tevens bestuurder van Bronnen VanOns. Sterker: Bronnen VanOns is opgericht door de NMF en Grunneger Power en (onder meer) de Groninger Energiekoepel.

Ook opmerkelijk: de gemeentelijke plannenmakers, onder leiding van kartrekker Hotze Hofstra, wijzen Grunneger Power aan als een van de mogelijke participanten in de zonneparken ten zuiden van Haren en rond Ten Boer. Penningmeester van Grunneger Power is Musetta Blaauw. Zij is zakenpartner van Hotze Hofstra die in zee gaat met de coöperatie die momenteel in Glimmen een park realiseert.

De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma bezweert dat Hofstra niet betrokken zal zijn bij eventueel in de toekomst bij Haren en Ten Boer te realiseren zonneparken. ,,De plannen voor het park bij Glimmen dateren nog uit de tijd van de oude gemeente Haren."

Jan-Willem Lobeek bevestigt de verstrengeling van NMF met Bronnen VanOns. Hij zegt echter niet ‘bij het kruisje te willen tekenen’ voor de plannen die de gemeente Groningen heeft. ,,We zijn zeer kritisch op de plannen in het groene gebied en zullen die kritiek zeker ook duidelijk laten horen." Over de betrokkenheid bij de uitbreiding van Roodehaan, zegt Lobeek dat de Natuur en Milieufederatie Groningen op geen enkele betrokken is of geconsulteerd.  

Hotze Hofstra reageert niet op verzoeken om commentaar.

Door Bram Hulzebos